Event

Swift Playgrounds

Lär ut programmering i grundskolan med iPad och Swift Playgrounds

Biljett

Anmäl dig nu!

Kostadsfritt. Max 20 platser per tillfälle. Först till kvarn gäller!

Quality Hotel Globe, Stockholm

Malmö 30/8 (Lokal: TBA)

Göteborg 31/8 (Anders Carlssons gata 9)

Stockholm 6/9 (Rökerigatan 20)

Programmering i grundskolan med iPad och Swift Playgrounds

Med den reviderade läroplanen och de nya styrdokumenten så skrivs programmering främst in under ämnena matematik och teknik (även om inget hindrar en från att använda sig av programmering i andra ämnen också!). I matematiken handlar det mycket om det datalogiska tänkandet medan det i tekniken handlar om att styra olika enheter med programmering.

En utmaning för lärare kommer till en början vara att skapa uppgifter och lektionskoncept med en progression som passar till de olika stadierna och de olika årskurserna. Grovt kan man säga att Skolverket tänker sig att man börjar med blockprogrammering i de yngre åldrarna för att senare gå in på textprogrammering. 

Apple har tagit fram appen Swift Playgrounds för att få elever att lära sig programmera på iPad. En stor vinst med Swift Playgrounds är att man genom block lär sig textprogrammering. De olika blocken består av textrader så man "luras" in i textprogrammeringens värld.

Nu erbjuder Lin Education - i samarbete med Apple - en halvdags workshop i Swift Playgrounds. Du får:

+ lära dig grunderna i Swift Playgrounds

+ en överblick över möjligheterna i Swift Playgrounds

+ chans att tillsammans med kollegor diskutera lämpliga lektionsupplägg

+ diskutera vilket centralt innehåll och vilka förmågor man kan träna genom Swift Playgrounds

Programmering i grundskolan på iPad

Biljett

Anmäl dig nu!

Kostadsfritt. Max 20 platser per tillfälle. Först till kvarn gäller!

Quality Hotel Globe, Stockholm

Undrar du över något?