Partner

Apple

Förändra och förstärk undervisningen och lärandet i klassrummet med hjälp av Apples ekosystem!

Apples ekosystem

Vi är en Apple Solution Expert. Det innebär att vi kan erbjuda er skola hela Apples ekosystem med delarna: Verktyg, Innehåll, Service och Support.
I det fall enheten gått sönder, har vi även en egen verkstad som säkerställer att din Mac eller iPad repareras på rätt sätt. På så sätt säkerställer vi att ni kan fokusera på det ni är bäst på, d.v.s lärandet och eleverna!

"För att få med alla pedagoger på tåget är det viktigt att höja kompetensen och kunskapen kring digitala verktyg. "

- Lotta Lundqvist, Förskolechef Härryda kommun

Apple Teacher

Under 2019 har ca 260 pedagoger, och skolledare, från Stockholms Stad träffat oss på Lin Education vid 10 tillfällen. Syftet har under dessa träffar varit att sätta Apples ekosystem i fokus för att skapa en trygghet i användandet och för att titta på kreativa användningsområden.

I Januari 2019 släppte Apple den svenska versionen av Apple Teacher, och i samband med den releasen startade vi detta projekt, som vi har döpt till Lin Learning Academy, iPad.

Konceptet Train the trainer
Deltagarna som varit både pedagoger och skolledare har haft uppdraget att vara Trainers på deras skola. De har fått material av oss, som de sedan kan ta med sig tillbaka till sin skola för att utbilda sitt arbetslag, ämneslag eller hela personalgruppen.

Tanken är att kunskapen och expertisen ska finnas “in house” på varje skola och de som deltagit i Lin Learning Academy blir skolornas kunskapsbärare i detta arbete.

Under fortbildningen har vi 5 begrepp som ledstjärnor:

Verklighetsbaserat och mobilt

Med hjälp av en iPad har man otroligt stora möjligheter att plocka in samhället utanför klassrummets väggar i undervisningen. Då en iPad är mobil är det inte särskilt svårt att ta sig till ställen som är svåra att få in i klassrummet.

Det kan till exempel vara ett besök i skogen, där man kan spela in ljud, fota och filma växter och djur, eller varför inte filma trafiken utanför skolan.

Kommunikation och skapande

Vi har en önskan att eleverna ska bli mer producenter än konsumenter. Genom att eleverna får skapa film, podcast, ljudsatta berättelser ökar lärandet och engagemanget bland eleverna.

Genom iPad och Apples ekosystem kan eleverna på riktigt ta klivet för att skapa multimodala uppgifter på ett enkelt sätt.

Kollaborativt lärande

Genom hela processen har deltagarna delat tips och idéer med varandra och på detta sätt fått pröva sina egna idéer samtidigt som de fått input från andra. Att kunna arbeta tillsammans med kollegor i sin skapande-process gör att man måste ta till sig nya infallsvinklar och träna på att reflektera och föra resonemang.

Vi har arbetat med olika modeller för detta som deltagarna sedan har kunnat använda i sin egen verksamhet.

Kritiskt och analytiskt tänkande

Med en iPad har eleverna alla möjligheter att undersöka och granska fakta. Med andra ord finns det stora möjligheter till att arbete med källkritik i skolan. Dessutom kan eleverna med de appar som finns skapa egna fake news vilket skapar god förståelse.

I Apples appar finns goda möjligheter att arbeta med analys av omvärlden genom att exempelvis filma de bilar som passerar skolan, mäta hastighet och skapa tabeller som visar hur vanligt det är att bilar kör för fort eller om det är under vissa tider som bilar kör för fort.

Individualiserat lärande

I Apples ekosystem finns alla möjligheter till individualisering. Genom multimodala arbetssätt i Apples appar kan varje elev hitta sitt sätt att arbeta genom att skapa filmer, ljudinspelningar, rita, skriva eller redigera filmer.

Möjligheterna är nästan oändliga och apparna uppmanar till kreativitet. En iPad är en bra väg för elever att gå från konsumenter till producenter och alla elever får chansen att visa sina skills.

Vill du veta mer?