Är det verkligen mobilen som är problemet?

Digitalisering i skolan
Läsplattor
Skolutveckling
Mobiler

Ni som känner mig vet att jag alltid är kritisk till digitala hjälpmedel och att jag har ett ont öga till mobiler i klassrummet. En av anledningarna till att jag ville göra min praktik på ett företag som håller på med digitalisering av skolan, är att jag skall få en mer nyanserad bild av vad digitaliseringen av skolan innebär. Detta blogginlägg kommer att handla om de första insikterna jag fått och som jag tycker har börjat förändra mitt sätt att se på digitaliseringen.

Jag har alltid varit kritisk till digitaliseringen av skolan och det beror på flera olika saker. Ostrukturerade läroplattformar, elevdatorer som inte fungerar och föräldrar som är frustrerade eftersom de inte har lika lätt för att orientera sig digitalt som eleverna är några av de sakerna som gjort att jag har dåliga erfarenheter när det kommer till digitalisering och skolan. Den största anledningen till min skepsis tror jag dock är mobilens och sociala mediers påverkan på elevernas fokus.

En lärare berättade för mig att de genomfört en undersökning på skolan där han jobbar. Undersökningen gick ut på att alla eleverna under en timmes tid skulle räkna notiserna de fick på sina telefoner. Resultatet blev 100 notiser per timme per elev.

En klass med 30 elever får alltså 3000 notiser under en timme. 3000!!

Katarina Gospic som är hjärnforskare vid Karolinska Institutet menar att pushnotiserna blir ett problem när det kommer till koncentration och leder till ökad stress.

“Vi blir väldigt distraherade. Det tar upp till 25 minuter att återfå fokus. Sitter du inne i en uppgift och blir avbruten, så tar det tid att komma tillbaka. Vi får aldrig den fulla fokusen idag, säger hon i SVT:s Morgonstudion”(Gospic, 2017)

Om det tar 25 minuter för elever att återfå samma djupa fokus som innan de fick en notis på telefonen och en klass får 3000 notiser på en timme inser man ju att det kanske inte blir mycket gjort under den timmen?

Hanssen (2019) som också är hjärnforskare berättar i sitt sommar i P1 om studier där det visats att elever som har mobilen i fickan har svårare att koncentrera sig än elever som har mobilen i skåpet. Hanssen (2019) menar att det tar energi att hela tiden välja att inte ta upp telefonen i fickan och att eleverna som har den med sig i klassrummet därför får svårare att koncentrera sig än eleverna som har mobilen i skåpet och inte aktivt behöver välja att ta upp den ur fickan. Gäller detsamma en ihopslagen laptop på bänken då?

Distraktionsomenten som mobiler och datorer ger upphov till har varit något som fått mig att nästan vilja strunta i digitala verktyg helt och hållet. Jag är alltså delvis beredd att ge upp fördelarna med digitala verktyg som socrative, ptable, kahoot och phet eftersom jag tycker att störningsmomenten som mobiler och datorer ger upphov till förstör fokus så mycket att det inte är värt att försöka. Men vi kan ju inte strunta i det!

Nya perspektiv

I samtal med handledaren diskuterade vi det faktum att samhället digitaliseras och att skolan måste anpassas därefter. Hon menar att:

“Vi har inget annat val än att digitalisera skolan!”

Maria tog även upp andra saker för att poängtera vikten av att digitalisera skolan. Hon menar bland annat att vi i framtiden kommer att behöva utnyttja lärarresurser på ett effektivare sätt till följd av minskad budget och att nyckeln till att lyckas med det är digitalisering. Detta i kombination med det faktum att det finns krav från Skolverket (2019) som säger att digitala hjälpmedel skall integreras i undervisningen gör ju att jag inser att det inte är ett bra alternativ att strunta i digitala hjälpmedel. Maria menar att mobilen alltid kommer att finnas där hela livet och att eleverna behöver lära sig att använda den på ett klokt sätt. Men hur gör man det då?

Hur?

Mogrip (2018) ger i sin bok exempel på hur man kan använda mobilen och framhåller vikten av att lägga bort telefonen helt. Är detta ett alternativ? Kan vi bara säga till eleverna att lämna telefonen i skåpet? Det klart vi kan, många skolor har mobilförbud. Då slipper eleverna lägga energi på att inte ta upp den ur fickan vilket ju Hansson (2019) menar var något som störde elevernas fokus. Eleverna hör inte heller alla notiser de får vilket innebär att vi kommer ifrån problemet att det tar 25 minuter att återfå fokus när man fått en notis på telefonen som Gospic (2017) diskuterar. Eleverna kan då använda sin skoldator där det kan finnas filter som gör att eleverna bara kan göra det läraren tänker sig att eleverna skall hålla på med.

Men är verkligen förbud rätt sätt att hantera detta? Det är ett sätt, men kanske kan man istället ge eleverna tips på hur man kan göra för att minska störningsmomenten på mobilen. Stänga av notiser är något som Mogrip (2018) också ger som förslag på hur man kan minska mobilens störningar på arbetet. På Lin Education försöker man skapa en företagskultur där man äger sin tid. Det skall vara upp till dig hur du sköter din telefon och din arbetstid. Det är viktigt att man följer med i möten och att man inte sitter med annat då. När jag diskuterade detta med min handledare sade hon att hon också brukar ställa sig frågan: “Varför väljer någon att titta på facebook istället för att hänga med i diskussionen?” Antagligen för att mötet är tråkigt och ointressant. Hon menar vidare att det finns samma problem i skolan. Elever som sitter med telefoner tycker antagligen inte att lektionerna är intressanta.

Kan mobilanvändningen hjälpa oss att identifiera omotiverade och uttråkade elever?

Detta är en spännande tanke tycker jag. Kanske bör vi arbeta mer med motivatorer och elevengagemang för att elevernas fokus skall flyttas från sociala medier till lektionen? Kanske skall vi sluta skylla på mobilen och istället titta på utformningen av lektionerna?

Hur gör vi lektionerna lika spännande som notiserna på telefonen?

En gigantisk fråga, jag vet! För att svara på den frågan kan man exempelvis diskutera de olika metoderna vi diskuterat under utbildningen som har med aktivt lärande att göra. Bland dessa finns t.ex 5E-modellen som Tanner (2010) diskuterar i sin artikel. 5E-modellen handlar om att planera lektioner efter värdeorden engage, explain, evaluate, explore och elaborate. Författaren menar att man genom att variera undervisningen och inte bara hålla genomgångar vid tavlan fångar elevernas intresse. Genom att eleverna är aktiva lär de sig mer menar författaren. Är det möjligt att använda 5E för att skapa lektioner som är lika spännande som push-notiserna? Jag vet inte, men kanske?

Andra utmaningar

På Lin Edcuaitions hemsida hittade jag en länkad artikel från Svenska Dagbladet. Letmark (2019) beskriver i artikeln hur tre av fyra skolor inte uppfyller kraven som skolverket har satt upp när det gäller digitala hjälpmedel och att den största orsaken till det är att tekniken inte fungerar. Detta pekar ju också på det inte är mobilen som är problemet utan snarare att hårdvara och mjukvara inte fungerar på det sättet som de skall. Detta visar ju på flera dimensioner av utmaningar när det kommer till digitaliseringen och jag tror att det är viktigt att inte bara, som jag gjort, fokusera på mobilen utan även väga in andra aspekter för att kunna finna lösningar som ökar elevers lärande och hjälper dem att förbereda sig inför ett alltmer digitaliserat samhälle. Det är detta Lin Education eftersträvar och jag tror att det kommer att ge mig många nya insikter om varför digitalisering av skolan är viktig, vilka utmaningar som finns och hur man kan arbeta för att lösa dessa utmaningar.

Sammanfattningsvis…

Jag tror att det behöver finnas strategier för hur elever minimerar störningsmoment när det gäller användandet av datorer och mobiler. Av egna erfarenheter från jobb och praktik på skola vet jag att många skolor saknar sådana strategier. Dock inser jag att det egentligen kanske inte är ett problem med mobilerna eftersom det bara är att lägga bort mobilerna eller be eleverna stänga av notiser. Detta gör det till en av de kanske lättare utmaningarna när det gäller digitalisering. Andra utmaningar som att få tekniken att fungera eller utveckla lektioner som gör att eleverna vill lyssna är större utmaningar. Jag hoppas på att få fler konkreta förslag på detta under praktiken då jag skall få delta på workshops och seminarier som handlar om hur olika digitala hjälpmedel kan integreras i undervisningen.

Nästa blogginlägg kommer till exempel att handla om Abdul Chohans tankar om hur elever utan akademiska förebilder kan motiveras och hur iPads kan integreras i undervisningen på ett bra sätt. Det skall bli jättespännande att lyssna på honom. Stay tuned!

Kram K

Kristina Nilsson

Emma jobbar som marknadsansvarig på Lin. Genom bloggen får ni följa hennes marknadsarbete med att skapa event och erbjudanden till det viktigaste vi har, våra kunder.

Andra artiklar:

Sep 7, 2020

Snabbtest: Digitalisering av nationella proven

Läs mer

Sep 1, 2020

Digitaliseringen av nationella proven, en del av arbetet med nationella digitaliseringsstrategin

Läs mer

Aug 24, 2020

Digitaliseringen av nationella proven, var börjar man?

Läs mer

Aug 10, 2020

Så prioriterar du rätt efter semestern

Läs mer

May 4, 2020

Enström och Gausel snackar Showbie

Läs mer

Apr 24, 2020

Spelplanen för svensk skola ritas om

Läs mer

Apr 20, 2020

Skolan har kommit längre än många företag

Läs mer

Apr 1, 2020

Vilken distans har ni planerat för?

Läs mer

Mar 20, 2020

Att leda möten online

Läs mer

Mar 16, 2020

Exempel på plan för onlineskola

Läs mer
Fyll i din e-post så missar du inte våra nyheter och event!