Att facilitera en process

Skolutveckling
Pedagogisk processledning
Skolutvecklingsresa


Rubriken i sig kanske inte säger så mycket, men jag tror denna kompetens blir allt viktigare och viktigare. I skolans värld - förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen - så kommer det mycket nytt hela tiden. Nu senast var det till exempel reviderade kursplaner i grundskolan. Detta är bara en spottstyver av vad en rektor behöver leda och navigera i.

Några andra exempel:
- Planerade och oplanerade aktiviteter
- Struktur och stundtals kaos
- Balans mellan det statliga uppdraget och huvudmannens (kommunens) förväntningar
- Elevers och medarbetares utveckling
- Egen omvärldsspaning och ledarutveckling
- Budgetarbete och prognoser
- Rekrytering
- Föräldrar
- Elevhälsa
- Lokaler, brandskyddsarbete, arbetsmiljöarbete, systematiskt kvalitetsarbete
- Förändringar i styrdokument
- Satsningar från staten
- Satsningar från huvudmannen (kommunen)

Självklart behöver inte - och ska inte - en rektor leda allt operativt, men på ett strategiskt plan behöver hen i alla fall känna till de utvecklingsområden som sker på skolan. Som skolledare idag, så behöver du delegera utvecklingsområden till alla de fantastiska människor som arbetar i skolan. Men kan alla dessa människor leda i förändring? Det är en väldigt komplex process som oftast behöver leda till utveckling och ibland till ett helt förändrat arbetssätt. Dessutom är det oftast väldigt många parametrar som spelar in och desto fler parametrar som vi känner till från början, ju svårare blir processen att leda. Men den blir också mer verklighetstrogen om vi tar in alla aspekter från början, så att dessa inte kommer in som överraskningar under processen.

Utmaningar finns naturligt i både korta och långa processer. I de korta processerna saknas ibland reflektionen kring om det verkligen blev en förändring eller om det "bara" blev lite inspiration som några pedagoger tog med sig. I de långa processerna tappar vi ofta momentum och de faller i glömska tills man ska utvärdera processen. I dessa fall är det vanligt att man tar upp några detaljer och inte det djupgående lärandet som skett eller hur gruppen har förändrat vissa rutiner eller sitt sätt att arbeta.

Vart vill jag landa med denna reflektion då? Jo, i allt det som sker i skolan behöver vi kolla på vad som verkligen ger effekt och vad de processer som har drivits givit för resultat. Jag tänker mig att de bitr. rektorer, förstelärare, förskollärare eller andra utvecklingsledare i skolans värld behöver blir extremt bra i att facilitera den utveckling som ska ske på skolan. Alla rektorer behöver strategiskt följa upp och leda, de behöver hjälpa pedagoger i att kommunicera syften samt se till att det finns ett kontinuerligt momentum i de utvecklingsprocesser som sker. Kompetensen "Att facilitera en process" blir allt viktigare och viktigare i dagens skola då utvecklingen går fort framåt. Detta skapar i sin tur nya utmaningar kontinuerligt. Att man kommer vidare och i mål är därför viktigt för att man inte heller ska känna att processerna omformuleras hela tiden. Du orkar inte vara i förändring hela tiden heller, ibland behöver du komma i mål och fira!  

// Sami Kurula

Sami Kurula

Sami arbetar som Team leader och pedagogisk processledare på Lin Education. Sami är en av Sveriges främsta vad det gäller digitala ekosystem i kommun och skola. Som handhavande expert och strategisk ledare i de största städernas och kommunernas implementeringar har han god koll på vilka som är de faktiska framgångsfaktorerna. 

Andra artiklar:

Sep 7, 2020

Snabbtest: Digitalisering av nationella proven

Läs mer

Sep 1, 2020

Digitaliseringen av nationella proven, en del av arbetet med nationella digitaliseringsstrategin

Läs mer

Aug 24, 2020

Digitaliseringen av nationella proven, var börjar man?

Läs mer

Aug 10, 2020

Så prioriterar du rätt efter semestern

Läs mer

May 4, 2020

Enström och Gausel snackar Showbie

Läs mer

Apr 24, 2020

Spelplanen för svensk skola ritas om

Läs mer

Apr 20, 2020

Skolan har kommit längre än många företag

Läs mer

Apr 1, 2020

Vilken distans har ni planerat för?

Läs mer

Mar 20, 2020

Att leda möten online

Läs mer

Mar 16, 2020

Exempel på plan för onlineskola

Läs mer
Fyll i din e-post så missar du inte våra nyheter och event!