Att kommunicera digitalt med sina elever

Digitalisering i skolan
Skolutveckling


Det var väl egentligen inte så länge sedan som förändringen kom, men som med mycket annat kommer man knappt ihåg det som var innan när man står i det nya. För mig var det ändå naturligt, något som behövdes göras för att nå dit jag ville nå. För utomstående, det vill säga för de som inte arbetar i skolans underbara värld kan det dock höjas en del ögonbryn när jag berättar om de sms jag har fått svara på en sen fredagskväll eller mitt i sommaren då jag förväntas vara ledig. Jag anser dock att det har varit och är av största vikt att verkligen svara och finnas närvarande om jag vill göra den skillnad som jag vill göra, en skillnad för varje enskild elev. Det finns här ingen uppdelning mellan att kommunicera på frågor av social eller lärande karaktär, ingen hierarki om kommunikationen handlar om ett mående eller om Franska revolutionen, kommunikationen finns för att den är viktig.

Förändringen som kom var just det att eleverna kunde få tag i mig utanför skoltid, när mina arbetstimmar egentligen var gjorda. På den tid de kanske behövde en vuxen som mest. I de flesta fall kom det ett sms som de bara “råkade skicka fel”, med andra ord ett test om jag fanns där som jag sagt att jag skulle finnas. Just där och då var det viktigaste att jag svarade. Ibland blev det allvarligare diskussioner om livet med elever som aldrig, av en mängd olika anledningar, skulle ta den diskussionen i skolan.

Jag vet att det finns många lärare som inte håller med mig, som anser att det inte är skolans eller en lärares uppdrag att ta hand om elever utanför skoltid utan att det finns andra instanser i samhället som har det till uppgift. De har givetvis rätt i sak men jag hävdar ändå att tilliten mellan en lärare och en elev kan vara avgörande för en elevs skolgång, för en elevs möjlighet till att faktiskt klara sig genom hela grundskolan. Att finnas där är att göra en skillnad som gör en skillnad för en enskild elev och ibland hela klasser. För mig är det värt att pausa fem minuter från ännu en deltävling i Idol för att skriva “Hej! Är allt bra?”.

Idag finns det så stora möjligheter att kommunicera med våra elever genom telefoner och datorer att det går att sköta systematiskt. Många av de digitala verktyg som står till buds inom skolan har någon slags chat-funktion som går att använda utan insyn från någon annan, det kan vara allt från skolsystem men även de sociala plattformar som eleverna till vardags rör sig. Mitt tips är att bestämma tillsammans med elever och vårdnadshavare vilket verktyg som ska användas, uppmuntra till kontakt och se till att man finns där beredd att göra en skillnad.

// Daniel Rössler Gausel

Daniel Rössler Gausel

Daniel arbetar som pedagogisk processledare på Lin Education. Han har en bakgrund som lärare och skolledare i Huddinge kommun där hans fokus på likabehandlingsarbete och skolutveckling genom digitalisering kommit till uttryck på flera sätt. 

Andra artiklar:

Sep 7, 2020

Snabbtest: Digitalisering av nationella proven

Läs mer

Sep 1, 2020

Digitaliseringen av nationella proven, en del av arbetet med nationella digitaliseringsstrategin

Läs mer

Aug 24, 2020

Digitaliseringen av nationella proven, var börjar man?

Läs mer

Aug 10, 2020

Så prioriterar du rätt efter semestern

Läs mer

May 4, 2020

Enström och Gausel snackar Showbie

Läs mer

Apr 24, 2020

Spelplanen för svensk skola ritas om

Läs mer

Apr 20, 2020

Skolan har kommit längre än många företag

Läs mer

Apr 1, 2020

Vilken distans har ni planerat för?

Läs mer

Mar 20, 2020

Att leda möten online

Läs mer

Mar 16, 2020

Exempel på plan för onlineskola

Läs mer
Fyll i din e-post så missar du inte våra nyheter och event!