Barn gör som vi gör.

Digitalisering i förskolan
Läsplattor
Förskola

Att leda andra i digitaliseringen

Tåget ilar fram. Utanför rusar landskapet förbi och jag sitter in i det sista med att förbereda dagens Lin Talks i Malmö. Det är 70 personer anmälda för att gå på Ledarskap i digitaliseringens tid. Under två timmar ska ledare och pedagoger inom förskola få ta del av vad som sker i omvärlden och diskutera och spåna om framtiden. Min tanke kring dagen är att förmedla vikten av att vi måste sätta igång i förskolan och använda de digitala verktygen på ett sätt där de bidrar till undervisningen. 

Är oron för digitala verktyg i förskolan befogad?

Samtidigt pågår det en debatt i media kring användningen av digitala verktyg i förskolan. Det finns forskare och debattörer som ger uttryck för sin oro kring skärmtid, kostnader och barns behov av lek. Jag har inte samma oro då min bild av förskolans användning av digitala verktyg handlar om något helt annat.

För mig handlar det om:

- Att barnen lär sig använda digitala verktyg så att de kan använda dessa i sitt framtida skolarbete och i det samhälle vi lever i. Barnen leker och utforskar lärplattan och dess möjligheter. De filmar, skapar böcker, projicerar, skapar miljöer, gör musik mm. Mycket av arbetet sker tillsammans med andra vilket i sig utvecklar den sociala förmågan.

- Att dokumentera verksamheten så att vi kan förbättra och utveckla den.

- Att förenkla och underlätta det administrativa arbetet.

- Att skapa ett transparent, kollegialt lärande och delande.

Vi brukar säga att barn gör som vi gör. Jag tror att det fungerar likadant med användandet av digitala verktyg.Då vi visar på hur vi kan använda digitala verktyg och dess potential kommer barnen lära sig använda verktygen på det sättet vi gör. 

Så tillbaka till dagens uppdrag...som ledare visar du också vägen. Genom att själv föregå med gott exempel genom att utforska nya sätt att dra nytta av de digitala verktygen i ditt arbete, kommer du visa vägen för dina pedagoger.

Ha det bäst Christine

Emma jobbar som marknadsansvarig på Lin. Genom bloggen får ni följa hennes marknadsarbete med att skapa event och erbjudanden till det viktigaste vi har, våra kunder.

Andra artiklar:

Sep 7, 2020

Snabbtest: Digitalisering av nationella proven

Läs mer

Sep 1, 2020

Digitaliseringen av nationella proven, en del av arbetet med nationella digitaliseringsstrategin

Läs mer

Aug 24, 2020

Digitaliseringen av nationella proven, var börjar man?

Läs mer

Aug 10, 2020

Så prioriterar du rätt efter semestern

Läs mer

May 4, 2020

Enström och Gausel snackar Showbie

Läs mer

Apr 24, 2020

Spelplanen för svensk skola ritas om

Läs mer

Apr 20, 2020

Skolan har kommit längre än många företag

Läs mer

Apr 1, 2020

Vilken distans har ni planerat för?

Läs mer

Mar 20, 2020

Att leda möten online

Läs mer

Mar 16, 2020

Exempel på plan för onlineskola

Läs mer
Fyll i din e-post så missar du inte våra nyheter och event!