Barn gör som vi gör.

Digitalisering i förskolan
Läsplattor
Förskola

Att leda andra i digitaliseringen

Tåget ilar fram. Utanför rusar landskapet förbi och jag sitter in i det sista med att förbereda dagens Lin Talks i Malmö. Det är 70 personer anmälda för att gå på Ledarskap i digitaliseringens tid. Under två timmar ska ledare och pedagoger inom förskola få ta del av vad som sker i omvärlden och diskutera och spåna om framtiden. Min tanke kring dagen är att förmedla vikten av att vi måste sätta igång i förskolan och använda de digitala verktygen på ett sätt där de bidrar till undervisningen. 

Är oron för digitala verktyg i förskolan befogad?

Samtidigt pågår det en debatt i media kring användningen av digitala verktyg i förskolan. Det finns forskare och debattörer som ger uttryck för sin oro kring skärmtid, kostnader och barns behov av lek. Jag har inte samma oro då min bild av förskolans användning av digitala verktyg handlar om något helt annat.

För mig handlar det om:

- Att barnen lär sig använda digitala verktyg så att de kan använda dessa i sitt framtida skolarbete och i det samhälle vi lever i. Barnen leker och utforskar lärplattan och dess möjligheter. De filmar, skapar böcker, projicerar, skapar miljöer, gör musik mm. Mycket av arbetet sker tillsammans med andra vilket i sig utvecklar den sociala förmågan.

- Att dokumentera verksamheten så att vi kan förbättra och utveckla den.

- Att förenkla och underlätta det administrativa arbetet.

- Att skapa ett transparent, kollegialt lärande och delande.

Vi brukar säga att barn gör som vi gör. Jag tror att det fungerar likadant med användandet av digitala verktyg.Då vi visar på hur vi kan använda digitala verktyg och dess potential kommer barnen lära sig använda verktygen på det sättet vi gör. 

Så tillbaka till dagens uppdrag...som ledare visar du också vägen. Genom att själv föregå med gott exempel genom att utforska nya sätt att dra nytta av de digitala verktygen i ditt arbete, kommer du visa vägen för dina pedagoger.

Ha det bäst Christine

Christine Löthman

Christine arbetar som pedagogisk processledare på Lin. Efter många år inom inom förskolans värld har hon samlat på sig erfarenheter kring pedagogik kopplat till digitalisering.

Andra artiklar:

Dec 13, 2019

Ett glasklart exempel till ansvariga för kommunens digitalisering

Läs mer

Dec 3, 2019

Är det verkligen mobilen som är problemet?

Läs mer

Nov 27, 2019

Skapa en kreativ lärmiljö med digitala verktyg

Läs mer

Oct 24, 2019

Tre av fyra skolor följer inte krav på att använda digitala verktyg

Läs mer

Oct 10, 2019

Trevliga nyheter från Google, Apple och Lightspeed!

Läs mer

Oct 2, 2019

Att facilitera en process

Läs mer

Sep 27, 2019

Vad gör vi när vi ses?

Läs mer

Sep 9, 2019

Att kommunicera digitalt med sina elever

Läs mer

Sep 2, 2019

Hur går en utdelning till?

Läs mer

Aug 26, 2019

Hur ser en uppstartsvecka ut för en pedagogisk processledare?

Läs mer
Fyll i din e-post så missar du inte våra nyheter och event!