Digitaliseringen av nationella proven, en del av arbetet med nationella digitaliseringsstrategin

Digitalisering i skolan
nationellaprov
Skolutveckling


Här kommer del två i vår serie blogginlägg om arbetet med digitaliseringen av nationella proven. Missade du det första inlägget där vi gick igenom de övergripande delarna så hittar du inlägget här. Syftet med detta inlägg är att ge dig en överblick i hur digitaliseringen av nationella proven hänger samman med skolans pågående arbete med nationella digitaliseringsstrategins mål, samt vilken digital kompetens eleverna behöver för att kunna genomföra de nationella proven digitalt. Häng på!

Vi börjar med det viktigaste! Digitalisering av nationella proven är en del av arbetet med nationella digitaliseringsstrategin. Arbetet med att förbereda er och eleverna inför dem behöver därför gå hand i hand med målen i de tre fokusområdena som finns i strategin: 

  • Digital kompetens för alla i skolväsendet
  •  Likvärdig tillgång och användning 
  •  Forskning och uppföljning av digitaliseringens möjligheter

Jag har försökt att illustrera hur flödet mellan nationella strategin och de tekniska och pedagogiska kraven för digitalisering av nationella proven ser ut på bilden ovan. Kanske kan du ha nytta av den i din verksamhet?

Låt oss gå vidare och reda lite i de tre olika begrepp som Skolverket använder om elevernas digitala kompetens i samband med arbetet med digitaliseringen av nationella proven:

  • Generell digital kompetens:  Är en konkretisering av delar av det som redan återfinns i begreppet adekvat digital kompetens. Framförallt är det i aspekten Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier som vi hittar exempel på vad det kan innebära för en elev i samband med nationella proven (se bild längst ner).  Utgångspunkten är att eleven inför nationella proven behöver bli både van och trygg med att använda och förstå den typ av digital enhet som de ska genomföra provet på. Det kan handla om att bli van vid att läsa och förstå texter på den typ av skärm ens digitala enhet har. Eller att skriva och redigera texter digitalt på den typ av enhet som man kommer att använda under provet. Det handlar också om att bli trygg och van användare av digitala verktyg för lärande, till exempel talsyntes, stavningskontroll, text zoomning och annat för eleven relevant digitalt stöd under provet. 
  • Specifik digital kompetens: Här handlar det uteslutande om specifik digital kompetens som eleven behöver för att kunna logga in i provtjänsten, navigera i och hantera själva provtjänsten. Den specifika kompetensen berör också elevernas förståelse för vad det kan innebära att genomföra ett nationellt prov digitalt utifrån ett säkerhetsperspektiv. Från ht 2022 kommer skolorna kunna nå en demoversion av provtjänsten så att elever och lärare kan öva på att logga in och navigera i provmiljön. Inför det underlättar det att ha tillgång till den typ av digitalt verktyg ni tänker att eleverna ska genomföra nationella proven på. Då kan elev och lärare träna på miljön med samma förutsättningar som gäller i skarpt läge.


Tycker du också att det blir en smula rörigt med tre olika begrepp för elevernas digitala kompetens? För att hålla reda på de olika syftena med begreppen så underlättar det att tänka att adekvat digital kompetens är definitionen som genomsyrar våra styrdokument och kurs -och ämnesplanerna. Den generella och specifika kompetensen är endast konkretiseringar på vad som kan rymmas inom det när eleverna genomför nationella proven. På bilden nedan har jag gjort ett tankeexempel över det. Lycka till med det fortsatta arbetet och tveka inte att höra av dig om du vill bolla hur du och din verksamhet ska ta er an arbetet. Tillsammans är nyckelordet för att lyckas<3!


Malin Frykman

Malin är en av Sveriges skickligaste skolutvecklare och har en gedigen och bred erfarenhet av skolledarskap, formativ bedömning och digitalisering inom skola. Hon har även skrivit böckerna Formativt ledarskap i en digitaliserad värld och Skolledare i en digitaliserad värld.

Andra artiklar:

Sep 7, 2020

Snabbtest: Digitalisering av nationella proven

Läs mer

Sep 1, 2020

Digitaliseringen av nationella proven, en del av arbetet med nationella digitaliseringsstrategin

Läs mer

Aug 24, 2020

Digitaliseringen av nationella proven, var börjar man?

Läs mer

Aug 10, 2020

Så prioriterar du rätt efter semestern

Läs mer

May 4, 2020

Enström och Gausel snackar Showbie

Läs mer

Apr 24, 2020

Spelplanen för svensk skola ritas om

Läs mer

Apr 20, 2020

Skolan har kommit längre än många företag

Läs mer

Apr 1, 2020

Vilken distans har ni planerat för?

Läs mer

Mar 20, 2020

Att leda möten online

Läs mer

Mar 16, 2020

Exempel på plan för onlineskola

Läs mer
Fyll i din e-post så missar du inte våra nyheter och event!