Digitaliseringen av nationella proven, var börjar man?

Digitalisering i skolan
Skolutveckling
nationellaprov

Ta sikte mot den större målbilden!

I mitt arbete med skolledare runt om i landet möter jag dagligen funderingarna kring vad arbetet med digitaliseringen av nationella proven (DNP) innebär för skolorna. Samtalen handlar oftast om de tekniska förberedelserna. Har vi tillräckligt med devices? Hur gör vi med hörlurar till alla? Vem ska ta ansvar för att vi får en säker och godkänd inloggning? Vad händer om nätet inte håller? Är våra rutiner för registervård tillräckliga? Detta bekymrar mig en smula då syftet med digitaliseringen av nationella proven är större än bara de tekniska förberedelserna. Missförstå mig rätt nu. Den tekniska förberedelsen är också viktig. Men… Digitaliseringen av nationella proven ska enligt Regeringen leda till ökad likvärdig betygsättning och minskad administration. Proven ska bli rättvisa, likvärdiga och digitala (Källa Prop.  2017/18:14). Arbetet med digitalisering av nationella proven behöver därför ses i ljuset av ert arbete med likvärdig digitalisering OCH ert arbete med likvärdig bedömning. Kloka organisationer tar därför sikte mot den större målbilden med detta! Nu med de nya kursplanerna i antågande har vi  fantastiska möjligheter att tillsammans ta ett helhetsgrepp kring lärande, bedömning och digitalisering. Skolverket har under sina dragningar under våren också försett skolorna med en viktig målbild som hjälper till att behålla det livsviktiga elevfokuset i arbetet. Den lyder:

"Den nöjda eleven som får visa sina kunskaper i ett digitalt nationellt prov".

Digitaliseringen av nationella proven ska alltså leda till bättre och mer likvärdigt lärande för våra elever och en bättre arbetsmiljö med minskad administration för våra lärare. Mer tid för lärande för alla helt enkelt. Det är den målbilden vi behöver hjälpas åt att ta sikte mot! 

Börja i tid och följ utvecklingen!

 Inte allt för sällan möter jag även huvudmän och skolledare som uttrycker att de medvetet väntar med arbetet med att förbereda verksamheterna inför DNP. Man vill av omsorg för sin personal vänta tills Skolverkets försöksverksamhet är helt klar. Detta för att man vill vara helt säker på att man satsar på  precis rätt tekniska lösningar och ej sprider information som snabbt blir inaktuell. Men… Digitaliseringen av nationella proven är ett rörligt projekt. Vi och våra organisationer behöver därför kunna forma och omforma förutsättningarna under tiden som utvecklingen pågår. Precis som med all annan utveckling inom digitalisering. Att vänta in i det sista är därför både en riskfylld och problematisk strategi. Merparten av de pedagogiska och tekniska förberedelser som din verksamhet behöver göra tar lång tid. Skolverket har dessutom redan gett oss en tydlig förteckning över de tekniska och pedagogiska förutsättningarna som krävs utifrån vad vi vet idag. Det finns alltså mycket att börja arbeta med redan nu!  Den preliminära tidsplanen för införandet är satt, listan med tekniska krav är klar. Skolverket har också gjort beskrivningar av vilken digital kompetens lärare och elever behöver för att kunna genomföra proven. Så väntans tid är över. Nu kör vi!

 Var börjar man och vem ska göra vad? 

Många huvudmän och skolor jag mycket uttrycker att det är är svårt att veta var man ska  börja arbetet. Det är ju en hel del att sätta sig in i och många olika delar att hålla koll på. Här är fyra enkla saker att börja med:

  1. Skaffa er en gemensam bild i organisationen av vad arbetet innebär för er Börja med ett helikopterperspektiv på hela arbetet tillsammans i organisationen. Vad är syftet med digitaliseringen av nationella proven enligt regeringen? Vad är vårt syfte? Hur hänger detta ihop med vårt övriga arbete med likvärdig digitalisering och likvärdig bedömning? Digitaliseringen av nationella proven är inget stuprörsprojekt som ska ske vid sidan om ert övrigt förbättringsarbete. Se det hellre som en kraftfull hävstång i hela organisationens digitala transformation och ert arbetet med likvärdig skola. 
  1. Kartlägg era behov, både de tekniska och de pedagogiska behoven.  Var i relation till de pedagogiska och tekniska kraven är ni nu? Vad är nästa steg? Hur tar ni er dit?Detta behöver göras både på skolnivå och huvudmannanivå.
  1. Organisera och samordna er utifrån de behov ni såg i er kartläggning. Här är en tydlig och kommunicerad ansvarsfördelning superviktig! Vad tar huvudmannen hand om? Vad behöver rektor göra? Vad behöver lärarna göra? Vad behöver skoladministratörerna göra? Vad behöver IT-avdelningen göra? Digitaliseringen av nationella proven är inte något som en enskild lärare eller rektor kan hantera på egen hand. Nej här är det teamwork och samordning av insatserna som gäller. 
  2. Förankra att nationella proven digitaliseras och hur ert arbete med det ser ut.  Kommunikation är a och o i ett lyckat förbättringsarbete. Glöm inte bort att förankra hur ansvarsfördelningen och organisering av förberedelserna sker hos er med både lärare och elever. Varför inte ta tillfället i akt och göra en film som ni enkelt kan sprida via era digitala kanaler? 

Behöver ni hjälp eller stöd under resans gång så tveka inte att höra av er till oss på Lin Education! Tillsammans är nyckelordet för att lyckas<3!

Malin Frykman

Malin är en av Sveriges skickligaste skolutvecklare och har en gedigen och bred erfarenhet av skolledarskap, formativ bedömning och digitalisering inom skola. Hon har även skrivit böckerna Formativt ledarskap i en digitaliserad värld och Skolledare i en digitaliserad värld.

Andra artiklar:

Sep 7, 2020

Snabbtest: Digitalisering av nationella proven

Läs mer

Sep 1, 2020

Digitaliseringen av nationella proven, en del av arbetet med nationella digitaliseringsstrategin

Läs mer

Aug 24, 2020

Digitaliseringen av nationella proven, var börjar man?

Läs mer

Aug 10, 2020

Så prioriterar du rätt efter semestern

Läs mer

May 4, 2020

Enström och Gausel snackar Showbie

Läs mer

Apr 24, 2020

Spelplanen för svensk skola ritas om

Läs mer

Apr 20, 2020

Skolan har kommit längre än många företag

Läs mer

Apr 1, 2020

Vilken distans har ni planerat för?

Läs mer

Mar 20, 2020

Att leda möten online

Läs mer

Mar 16, 2020

Exempel på plan för onlineskola

Läs mer
Fyll i din e-post så missar du inte våra nyheter och event!