Hur vet du hur det går?

Pedagogisk processledning
Skolutveckling
Ledarskap


Som rektor är man ansvarig pedagogisk ledare på en skola och med det menas både att leda det arbetet på en skola, men också att säkerställa att vi lever upp till det vi ska och det vi lovat. I ett systematiskt kvalitetsarbete analyserar man sitt nuläge, ser över vilka insatser eller vilken riktning vi borde arbeta vidare med, iscensätter arbete på skolan för att nå dit och följer upp att det haft den önskade effekten. Det är ett spännande och tidvis komplicerat arbete, som vi som processledare följer i många kommuner på huvudmannanivå och i många skolor.

Det kan finnas en del frågor som behöver utvecklas övergripande på skolan, som exempelvis elevhälsoteamets arbete eller lärmiljöer. Men den enskilt största påverkan på elevens lärande har undervisningen. Vilket gör (eller borde göra) den till föremål för de allra flesta utvecklingsinsatser man arbetar med på en skola. Och att det är där uppföljningen måste läggas med full kraft.

Vi möter och arbetar med många olika satsningar i kommuner;  BFL, Kollegialt lärande, Språkutvecklande arbetssätt, Digitalisering etc. Inte sällan i kombinationer av det enkla skälet att de alla syftar till att skapa ännu bättre undervisning och därför hör ihop. Men inga av de satsningarna är värt något om vi inte förändrar något i vår praktik och vardag, vår undervisning. Det måste ha en direkt bäring på elevens lärande i klassrummet. Effekten ska synas i elevens lärande och vi ska kunna se det.

Det finns ett fenomen hos oss människor som är genomgående, nämligen att vi inte alltid agerar som vi säger eller tror att vi gör. Det gäller oss som föräldrar, som chefer och som lärare. För att få syn på vårt agerande behöver vi något mer som referens än vår egen uppfattning om vad som sker. Det kan vara det externa ögat i form av en kollega, filma sig själv eller utvärdera effekten av din undervisning genom att följa den i elevernas lärande etc. Och då kommer vi till utmaningen. För att följa upp att vår förändring i undervisning har lett till ett ökat lärande hos eleverna, behöver vi ställa adekvata frågor till vår undervisning som går att följa upp. Och det kan låta enkelt, men är ganska utmanande för de flesta av oss. Det räcker alltså inte att titta generellt på om eleverna klarade en kurs bättre utan behöver vara på en mer detaljerad nivå. Man behöver helt enkelt tillräckligt med data (observationer, enkät, intervjuer, test etc) för att kunna följa utvecklingen. Först då vi kan se och skruva i vår undervisning för att utveckla Vi kan inte alla bli forskare, men vi behöver alla ha ett vetenskapligt förhållningssätt och de vetenskapliga glasögonen på oss för att skapa bättre undervisning. Det här är ett kärt ämne för mig och mina kollegor att prata om hur man gör. Och dessutom får både jag och min kollega Malin Frykman chansen att prata om det här på Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg i mars. Vi ses väl där? Och är du inte där, ta gärna kontakt med mig så pratar vi vidare om detta!

// Maria Abrahamsson, Processledningschef

Maria Abrahamsson

Maria arbetar som processledningschef och är ansvarig för alla pedagogiska och tekniska konsultinsatser som Lin gör i svensk skola. Hon har en bakgrund som lärare, IT-pedagog och rektor och inte minst ett stort hjärta för alla elever. Maria är en erfaren processledare och brinner för skolutveckling på såväl mikro- som makronivå. 

Andra artiklar:

Sep 7, 2020

Snabbtest: Digitalisering av nationella proven

Läs mer

Sep 1, 2020

Digitaliseringen av nationella proven, en del av arbetet med nationella digitaliseringsstrategin

Läs mer

Aug 24, 2020

Digitaliseringen av nationella proven, var börjar man?

Läs mer

Aug 10, 2020

Så prioriterar du rätt efter semestern

Läs mer

May 4, 2020

Enström och Gausel snackar Showbie

Läs mer

Apr 24, 2020

Spelplanen för svensk skola ritas om

Läs mer

Apr 20, 2020

Skolan har kommit längre än många företag

Läs mer

Apr 1, 2020

Vilken distans har ni planerat för?

Läs mer

Mar 20, 2020

Att leda möten online

Läs mer

Mar 16, 2020

Exempel på plan för onlineskola

Läs mer
Fyll i din e-post så missar du inte våra nyheter och event!