Trevliga nyheter från Google, Apple och Lightspeed!

Digitalisering i skolan
Tekniska lösningar
Skolutveckling


Denna veckan ger vi dig viktiga och trevliga nyheter från Google, Apple och Lightspeed kring G Suite och Apple School Manager samt MDM (Mobile Device Management). Hoppas att denna information kommer att hjälpa er i ert arbete. Nu kör vi!

Nytt läsår - Hur har det gått med Gallringen?

Här är en checklisa för en grym gallring:

1. Erbjud Google Takeout och/eller överför data
Användare kan antingen ladda ner data i exempelvis en zip-fil eller överföra den till ett annat Google-konto (detta är endast möjligt från G Suite skolutgåva).
Ladda ner data: https://support.google.com/accounts/answer/3024190?hl=sv
Överför data: https://takeout.google.com/transfer
Byt ägare på data: https://support.google.com/drive/answer/2494892?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sv

Det är givetvis viktigt att beakta hantering av personuppgifter vid en Takeout. Exempelvis om en lärare gör en Takeout så kan det finnas material med elevers personuppgifter. Utifrån huvudmannens policy kan funktionen för Takeout stängas av för valda organisationer. Info för avstängning av Takeout: https://support.google.com/a/answer/6396995?hl=sv


2.Inaktivera konto
Det första steget brukar vara att inaktivera avgångselever - vanligtvis i mitten av juni - eller stänga av personal som slutat. Detta ger en tydlig signal för användaren att kontot är inaktivt, men samtidigt en möjlighet att återaktivera användare som verkligen behöver det.
Klicka här: https://support.google.com/a/answer/33312?hl=sv

Nästa steg är att radera (gallra) kontot, mer om detta senare.

3. Överför data
När personal slutar kan det ibland vara bra att spara data (dokument, epost mm). Detta kan man göra genom att överföra dokument och epost till ett annat konto i organisationen. https://support.google.com/a/answer/1247799?hl=sv

4. Sätta Autosvar
Ibland kan det vara lämpligt att ha ett autosvar i det fall någon kontaktar det avgående kontot.
Detta görs inifrån kontot: https://support.google.com/mail/answer/25922?hl=sv

5. Delegera epostlåda
Ibland kan det vara lämpligt att delegera epost för det avgående kontot.
Detta görs inifrån kontot:https://support.google.com/mail/answer/138350?hl=sv

6. Överför ägarskap av grupper
Om grupper behöver byta ägare görs detta från administratörskonsolen: https://support.google.com/a/answer/167102?hl=sv

7. Överför ägarskap av Google Classroom

8. Beakta externa tjänsters koppling till avslutande konto
Vi kan kontrollera en användares Gmail, Dokument, Kontakter med mera, dock kan ett G Suite-domänskonto användas för att komma åt dussintals, tilläggs- och tredjepartstjänster, inklusive AdWords, Google Analytics, Blogger, Feedburner, Google Voice och Youtube. När vi tar bort den avgående användaren kommer dess tredjepartstjänster också att raderas - tillsammans med allt innehåll i dessa konton.
Se en sammanställning över användarens anslutna tjänster under avsnittet “Visa och ta bort åtkomst till appar från tredje part” här: https://support.google.com/a/answer/2537800?hl=sv#auth

9. Påminnelse om gallring
Vid manuell gallring av konton brukar en period på ca tre månader tillåtas inför gallring (radering) av kontot. En bra idé är att sätta en kalenderpåminnelse om detta.

10. Gallra kontot
Detta sker oftast automatiskt vid exempelvis en provisionering genom Google Cloud Directory Sync (GCDS) eller manuellt enligt detta: https://support.google.com/a/answer/33314?hl=sv

11. Skapa en grupp med samma postadress som den borttagna användaren
Att du har tagit bort en avgående användare betyder inte att personer utanför din organisation kommer att sluta skicka denne e-postmeddelanden. Detta kan hanteras genom att skapa en grupp som tar emot epost till adressen.
Skapa en grupp med samma e-postadress som den som tidigare använts av den borttagna användaren och lägg sedan till relevanta mottagare i gruppen.


Nya funktioner i G Suite

Styra åtkomsten till G Suite och Google-tjänster med grupper
Du kan aktivera G Suite och ytterligare Google-tjänster för en grupp användare istället för en hel organisationsenhet. Det gör att du kan styra åtkomsten för specifika användare utan att behöva ändra organisationsstrukturen.
Mer info: https://support.google.com/a/answer/9050643?hl=sv

Nytt enklare utseende för hantering av användare och Chrome Management
Det nya gränssnittet ger överskådligare och snabbare hantering av användare, nya filter, snabbare hantering och överskådligare App-hantering för Chrome Management.
Mer info om nya användargränssnittet: https://gsuiteupdates.googleblog.com/2019/06/user-management-interface-update-admin-console.html
Mer info om nya Chroma Management gränssnittet: https://gsuiteupdates.googleblog.com/2019/09/improving-chrome-enterprise-management-admin-console.html

YouTube och Branded accounts
De som använt ett skolkonto för att lägga upp YT och kanaler behöver senast 1:a nov be om förlängning till 15/7-2020. Annars försvinner de YT-filmer man lagt upp.
Ansök om förlängning här: https://support.google.com/a/contact/edu_brandaccount

Drive Apps flyttat till Marketplace
Google flyttar alla tilläggsprogram för Google Docs, Sheets, Slides och Forms och Google Drive från Chrome Web Store till G Suite Marketplace.
Mer info: https://gsuiteupdates.googleblog.com/2019/08/apps-addons-gsm-migration.html

Övriga nyheter
Ny funktion - Administrera Grupper med kalkyl och CSV. Ger enklare hantering av grupper för de skolor som inte har en provisioneringslösning (synk).
Mer info: https://gsuiteupdates.googleblog.com/2018/12/better-group-management-in-g-suite.html
En ny chat App BETA (ersätter vissa funktioner i G+)
Native Office-files redigering i Google Drive
Google Photos slutar synka till Drive

1:a december krävs Apple School Manager

Senast 1:e december behöver alla kunder som använder sig av enhetsregistreringsprogrammet (DEP) och Volymköpsprogrammet (VPP) uppdatera sina system till Apple School Manager. Apples driftsättningprogam kommer inte längre vara tillgängligt efter 1:e december om så inte sker.

Om din utbildningsorganisation för närvarande använder Apples driftsättningsprogram, som enhetsregistreringsprogrammet eller volymköpsprogrammet, kan ni uppgradera till Apple School Manager.

Apple School Manager är en tjänst som låter dig köpa innehåll, konfigurera automatisk enhetsregistrering i din MDM-lösning (Mobile Device Management) och skapa konton för dina elever och anställda. Apple School Manager finns tillgängligt på webben och är utformat för teknikchefer, IT-administratörer, anställda och instruktörer.

Uppgradera till Apple School Manager* genom att logga in på deploy.apple.com eller school.apple.com med ditt konto för Apples driftsättningsprogram och följa anvisningarna på skärmen.


Apple har släppt nytt operativsystem - iPadOS

I september släppte Apple sitt nya operativsystem för iPads. Det bygger fortsatt på iOS men har skapats för att göra iPaden ännu mer kraftfull och kapabel.
Läs mer om alla funktioner i detta nya OS här: https://www.apple.com/se/ipados/features/

Även macOS är nytt och fräscht!

8 oktober släpptes nya och uppdaterade macOS Catalina.
Läs mer om alla funktioner i detta nya OS här: https://www.apple.com/se/macos/catalina/features/
Under hösten kommer web: https://www.lightspeedsystems.com

Bra länkar

Beta program för Rubrics och Originality Report i Google Classroom
Alla tillgängliga G Suite BETA programs
Senaste nytt kring G Suite Whats New
Google for Education Sekretess och säkerhetscenter
Chromebook App Hub

// Vi på Tech Solutions

Björn Sundberg

Björn är lösningsarkitekt på Lin Education och har över 20 års yrkeserfarenhet med IT-relaterade molntjänster varav över 12 år specifikt med Googles tjänster. Med en unik förståelse, kompetens och erfarenhet för offentlig verksamhet utifrån hörnstenarna strategi, teknik, praktik, pedagogik och juridik anses Björn vara en av landets främsta Gurus inom området.

Andra artiklar:

Oct 12, 2020

Vår idé är uppdelad i tre, 40 – 20 - 40

Läs mer

Oct 8, 2020

Så attraherar du nya talanger i verksamheten

Läs mer

Oct 4, 2020

Tech Solutions informationsbrev

Läs mer

Effektivt lärande med E-learning

Läs mer

Sep 28, 2020

Formativt ledarskap i en digitaliserad värld

Läs mer

Sep 7, 2020

Snabbtest: Digitalisering av nationella proven

Läs mer

Sep 1, 2020

Digitaliseringen av nationella proven, en del av arbetet med nationella digitaliseringsstrategin

Läs mer

Aug 24, 2020

Digitaliseringen av nationella proven, var börjar man?

Läs mer

Aug 10, 2020

Så prioriterar du rätt efter semestern

Läs mer

May 4, 2020

Enström och Gausel snackar Showbie

Läs mer
Fyll i din e-post så missar du inte våra nyheter och event!