Nu ser vi äntligen skogen och inte bara en massa träd

Pedagogisk processledning
Skolutvecklingsresa
Skolutveckling

Energi, kraft och motivation för skola och lärande

Under veckan som gått har jag träffat skolfolk från hela Skolsverige. Inte geografiskt, utan snarare strukturellt. Jag har mött medarbetare och chefer från förskoleverksamhet till vuxenutbildning. När man sammanfattar en sådan vecka är det två tankar eller erfarenheter som slår en. Det första är känslan av komplexitet, som att se in i ett enormt kalejdoskop, ett myller av uttryck och förväntningar. Känsla kan lätt bli lite nedslående. Många sliter och kämpar hårt under ”skolans komplexitet”, under de förutsättningar som ges, under de uppdrag som förväntas. Det andra är känslan av energi, viljan att skapa fantastiskt lärande för barn och elever. För hur komplext, svårhanterligt och utmanande uppdraget än är så trumfar energin. Alltid. Varje gång.

Veckan som gått sammanfattar min bild av svensk skola. Vi har stora och omfattande utmaningar och problem att lösa. Om det råder det ingen tvekan. Samtidigt måste vi värna om den energi, kraft och motivation för skola och lärande som jag möter varje dag, oavsett skolform, oavsett personalgrupp.

Playbook - att samla ihop och skapa riktning

Under det senaste året har vi designat stödprocesser för skolor som på olika sätt försöker möta och hantera den bild som beskrivs ovan. Syftet med dessa har varit att skapa ordning och struktur i komplexiteten genom att formulera överenskommelser som alla på skolan kan stå bakom och ta ansvar för. Vi kallar detta för playbook. En playbook utgör skolans ramverk eller spelregler, ett koncentrat av ”varför” vi är här, ”vad” vi tillsammans ska åstadkomma, och ”hur” detta ramverk omsätts i praktiken.

I playbook-processer är gruppen i fokus, inte den enskilda individen. Ansvaret är gemensamt och allas. Det innebär att det inom ramverket ges ett stort mandat och frirum för verksamhetens olika grupper att utforma sitt arbete utifrån sina unika förutsättningar och behov.

Min erfarenhet är att många skolor är i behov av att rama in och koncentrera sina uppdrag. De processer jag lett de senaste året har fått mycket positivt gensvar i verksamheten. Man uppskattar tydlighet och fokus, eller som en deltagare uttryckte det nyligen, ”nu ser vi äntligen skogen och inte bara en massa träd”.

Vill du veta mer om hur vi kan stödja just din verksamhet? Hör av dig!

// Håkan Ingvarsson
Håkan Ingvarsson

Håkan är processledare på Lin Education. Han har 20 års erfarenhet av skola och lärande, både som lärare och rektor. I en föränderlig och komplex skolvärld ställs det krav på samverkan och samarbete. Hur vi på olika sätt organiserar för ett effektivt, hållbart och kvalitativt samarbete är Håkans hjärtefråga. 

Andra artiklar:

Sep 7, 2020

Snabbtest: Digitalisering av nationella proven

Läs mer

Sep 1, 2020

Digitaliseringen av nationella proven, en del av arbetet med nationella digitaliseringsstrategin

Läs mer

Aug 24, 2020

Digitaliseringen av nationella proven, var börjar man?

Läs mer

Aug 10, 2020

Så prioriterar du rätt efter semestern

Läs mer

May 4, 2020

Enström och Gausel snackar Showbie

Läs mer

Apr 24, 2020

Spelplanen för svensk skola ritas om

Läs mer

Apr 20, 2020

Skolan har kommit längre än många företag

Läs mer

Apr 1, 2020

Vilken distans har ni planerat för?

Läs mer

Mar 20, 2020

Att leda möten online

Läs mer

Mar 16, 2020

Exempel på plan för onlineskola

Läs mer
Fyll i din e-post så missar du inte våra nyheter och event!