Så får du den gemensamma visionen att växa

Digitalisering i skolan
Digitalisering i förskolan
Pedagogisk processledning
Skolutveckling

Detta blogginlägg handlar om hur du kan arbeta för att lyckas med visionsarbete i praktiken. Allt mer forskning om förändringsledning, organisationsutveckling och innovation lyfter fram den gemensamma visionen som en viktig framgångsfaktor för att lyckas med förbättringsarbete. Visionen har också en central roll i en lärande organisation. Den gemensamma visionen pekar ut riktningen och hjälper den lärande organisationen att navigera och prioritera i en värld med allt snabbare förändringstakt. Att ha en gemensam vision är särskilt viktigt för oss som arbetar inom förskola och skola. Varför då tänker du kanske? Jo, för den blir vår framtidsbild kring vad  lärande i en digitaliserad värld kan och bör vara. Helt enkelt vårt kollektiva minne av framtiden! 

En bra vision inom skolan har såklart skollagens portalparagraf och elevernas framtida medborgarskap i sikte. Visionen blir då till en kompass som guidar organisationen framåt i utvecklingsarbetet. Den hjälper verksamheten att bygga en långsiktig kultur för lärande. De allra flesta förskolor och skolor jag träffar har någon form av vision någonstans. Ibland fungerar den mest som en floskel eller hyllvärmare. Då gör den inte någon som helst nytta. Men då och då träffar jag på skolor där visionen verkligen har blivit en kollektiv energikälla. En kraft som bär organisationen framåt även i motgångar! Vad är då hemligheten? Vad är det de verksamheter och dess ledare gör för att lyckas med visionsarbete i praktiken? Låt oss titta närmare på det.

  • De utgår ifrån Peter Senges (forskare på MIT) tes om man inte kan vara en del av en gemensam vision om lärande i en digitaliserad värld om man inte har en personlig vision om lärande i en digitaliserad värld.  Den gemensamma visionen får sin näring och energi av medarbetarnas personliga visioner. Det är här känslan av medskapande byggs! Vill du veta mer om det så se klippet med Peter Senge här. Ett  metod för att få syn på och koppla på medarbetarnas personliga visioner  på den gemensamma är genom att använda en variant av empatikartan.  Här finns en mall som du kan använda om du vill prova:


  •  Ledarna arbetar kontinuerligt med hålla medarbetarnas personliga visioner och kopplingen till den gemensamma visionen vid liv. Visionsarbete är ingen happening som man gör en gång och sedan är det klart. Nej, det är en process som behöver hållas levande hela tiden.
  • De har ledare som även tar ansvar för att “tända gnistan” hos de medarbetare som den av olika skäl har slocknat hos. Bruce Springsteen brukar sjunga “You can't start a fire without a spark”. Samma sak gäller visionsarbete i praktiken. Är du ledare och har medarbetare vars personliga vision om lärande i en digitaliserad värld av har slocknat så behöver du hjälpa dem att tända gnistan igen. Visionens eld brinner som starkast när alla medarbetares gnistor är tända!
  • För att undersöka om den gemensamma visionen är levande så tittar ledarna efter om medarbetarna handlar enligt visionen. Det är viktigare än att de kan rabbla den.
  •  De har ledare som redan vid rekryteringen är noga med att ställa nyfikna frågor som handlar om den sökandes personliga vision om lärande.  Det ökar förutsättningarna för en lyckad och långsiktig rekrytering för båda parter! Onboarding börjar ju redan i annonsen!

Lycka till med ert visionsarbete i praktiken! Vill du ha hjälp och stöd i arbetet  så vet du var vi finns :). Tillsammans gör vi skillnad för eleverna!

Malin Frykman, pedagogisk processledare på Lin Education

Malin Frykman

Malin är en av Sveriges skickligaste skolutvecklare och har en gedigen och bred erfarenhet av skolledarskap, formativ bedömning och digitalisering inom skola. Hon har även skrivit böckerna Formativt ledarskap i en digitaliserad värld och Skolledare i en digitaliserad värld.

Andra artiklar:

Oct 12, 2020

Vår idé är uppdelad i tre, 40 – 20 - 40

Läs mer

Oct 8, 2020

Så attraherar du nya talanger i verksamheten

Läs mer

Oct 4, 2020

Tech Solutions informationsbrev

Läs mer

Effektivt lärande med E-learning

Läs mer

Sep 28, 2020

Formativt ledarskap i en digitaliserad värld

Läs mer

Sep 7, 2020

Snabbtest: Digitalisering av nationella proven

Läs mer

Sep 1, 2020

Digitaliseringen av nationella proven, en del av arbetet med nationella digitaliseringsstrategin

Läs mer

Aug 24, 2020

Digitaliseringen av nationella proven, var börjar man?

Läs mer

Aug 10, 2020

Så prioriterar du rätt efter semestern

Läs mer

May 4, 2020

Enström och Gausel snackar Showbie

Läs mer
Fyll i din e-post så missar du inte våra nyheter och event!