Skolan har kommit längre än många företag

Digitalisering i skolan
Distansundervisning
Skolutvecklingsresa

På bara några veckor så har Skolsverige tagit gigantiska steg när det gäller att använda digital kompetens för att ge våra elever den utbildning de har rätt till. Jag kan inte nog berömma dessa fantastiska pedagoger och skolledare som har tagit sig an denna utmaning och löst den utifrån sina förutsättningar. För oss på Lin Education har det, precis som i hela samhället, betytt att vi också har fått utmana oss själva i hur vi lägger upp utbildningar och får det att fungera med integrering och delaktighet via onlineundervisning. 

För oss har det även inneburit att vi har fått arbeta med annan offentlig verksamhet och företag som behöver utveckla sina kunskaper i hur man håller möten online och hur man strukturerar och organiserar verksamheten när personalen inte är på plats. Vi får även frågor kring hur man designar utbildningar online. Flera företag har haft tankar kring detta länge då man ser att det är en fördel om personalen kan genomföra utbildningar i sin egen takt och när man har tid. Det rådande läget har gjort att frågan har kommit på bordet och nu behövs det action. För det är ju så att det är en stor skillnad att ha en utbildning med deltagare i rummet där man kan se hur det går, mot att ha en utbildning på nätet där man inte alltid ens ser deltagarna. Det krävs en helt annan planering och engagemang, något många pedagoger har fått erfara i dagsläget. Då är det verkligen härligt att man kan referera till svensk skola och det arbete som gjorts där. I mina ögon har skolan kommit mycket längre än många företag när det gäller digitaliseringens möjligheter och tagit sig an denna utmaning på ett föredömligt sätt. Det har skrivits många löpmeter om hur svensk skola ligger efter samhället i mångt och mycket och måste anpassas för att vi ska få elever som ska kunna leva i framtidens samhälle. Men just nu ska skolan sträcka på sig och strunta i allt vad Jante säger. 

Det kanske allra viktigaste just nu är att få till den sociala biten som man lätt missar när man sitter hemma och arbetar. Så boka in era kollegor och kompisar på digitala fikor och promenader för att få in annat än arbete under dagen. Tänk också på att skilja på arbete och fritid. Det är lätt att fastna framför datorn, eller bara kolla mailen eller skriva klart dokumentet när man ändå har allt hemma.

Min förhoppning är att när allt detta är över så kommer det en tid då vi behöver sätta oss ner och analysera vad som har varit bra och vad som inte har fungerat riktigt så bra både inom offentlig verksamhet och företag. För de steg vi har tagit framåt vill vi ju inte gå tillbaka nu, eller hur?

Ta hand om er där ute!
Lisa Adolfsson
Pedagogisk Processledare
Lisa Adolfsson

Lisa Adolffson är pedagogisk processledare på Lin Education. Som PPL är hon ute i skolorna och ledningsgrupper och arbetar både i långa och korta processer. Hon har 15 års erfarenhet av undervisning i grundskolan och fem år som rektor. 

Andra artiklar:

Oct 12, 2020

Vår idé är uppdelad i tre, 40 – 20 - 40

Läs mer

Oct 8, 2020

Så attraherar du nya talanger i verksamheten

Läs mer

Oct 4, 2020

Tech Solutions informationsbrev

Läs mer

Effektivt lärande med E-learning

Läs mer

Sep 28, 2020

Formativt ledarskap i en digitaliserad värld

Läs mer

Sep 7, 2020

Snabbtest: Digitalisering av nationella proven

Läs mer

Sep 1, 2020

Digitaliseringen av nationella proven, en del av arbetet med nationella digitaliseringsstrategin

Läs mer

Aug 24, 2020

Digitaliseringen av nationella proven, var börjar man?

Läs mer

Aug 10, 2020

Så prioriterar du rätt efter semestern

Läs mer

May 4, 2020

Enström och Gausel snackar Showbie

Läs mer
Fyll i din e-post så missar du inte våra nyheter och event!