Snabbtest: Digitalisering av nationella proven

Digitalisering i skolan
Skolutveckling
nationellaprov


Hur redo är din skola inför digitaliseringen av nationella provet? Vilka förutsättningar har ni redan på plats och vad behöver ni ta tag i de kommande åren för att vara väl förbereda 2023 när nationella proven blir digitala? Gör vårt lilla snabbtest och ta reda på det!

Syftet med Lin Educations snabbtest är att hjälpa dig och din verksamhet att få en enkel, första, överblick över de tekniska och pedagogiska krav som ställs på er vid digitaliseringen av nationella proven. Genom snabbtestet får ni syn på vad ni redan har koll på och vad ni behöver prioritera att undersöka vidare. Vår förhoppning är att snabbtestet ska bli ett stöd för er i ert fortsatta arbete med att förbereda organisationen inför digitalisering av nationella proven!

Snabbtestet bygger på de direktiv  kring digitalisering av nationella proven som finns publicerade på Skolverkets webbsida. Ett svarskvitto  med en översikt över dina svar skickas till den e-postadress du anger i början av testet. Med hjälp av  det svarskvittot så blir det lätt för dig och din  verksamhet att bolla eventuella frågor vidare till rätt person hos din huvudman. Arbetet med att bli redo för digitalisering av nationella proven är ett teamwork där teknik och pedagogik behöver samspela och där hela styrkedjan behöver samverka. Tillsammans är nyckelordet för att lyckas!

Du hittar vårt snabbtest här:https://www.lineducation.se/digitalisering-nationella-proven

Varmt välkommen att höra av dig om du har frågor eller vill bolla hur du och din verksamhet kan lägga upp  det förberedande arbetet  med digitalisering av nationella proven!

Malin Frykman

Malin är en av Sveriges skickligaste skolutvecklare och har en gedigen och bred erfarenhet av skolledarskap, formativ bedömning och digitalisering inom skola. Hon har även skrivit böckerna Formativt ledarskap i en digitaliserad värld och Skolledare i en digitaliserad värld.

Andra artiklar:

Sep 7, 2020

Snabbtest: Digitalisering av nationella proven

Läs mer

Sep 1, 2020

Digitaliseringen av nationella proven, en del av arbetet med nationella digitaliseringsstrategin

Läs mer

Aug 24, 2020

Digitaliseringen av nationella proven, var börjar man?

Läs mer

Aug 10, 2020

Så prioriterar du rätt efter semestern

Läs mer

May 4, 2020

Enström och Gausel snackar Showbie

Läs mer

Apr 24, 2020

Spelplanen för svensk skola ritas om

Läs mer

Apr 20, 2020

Skolan har kommit längre än många företag

Läs mer

Apr 1, 2020

Vilken distans har ni planerat för?

Läs mer

Mar 20, 2020

Att leda möten online

Läs mer

Mar 16, 2020

Exempel på plan för onlineskola

Läs mer
Fyll i din e-post så missar du inte våra nyheter och event!