Spelplanen för svensk skola ritas om

Digitalisering i skolan
Skolutvecklingsresa
Distansundervisning


Jag vet inte hur många gånger jag uttryckt meningen ”Det handlar inte om att digitalisera skolan, den handlar om skola i en digitaliserad värld”. I workshops, utbildningar, processledning, i diskussioner och debatter. Lite väl ofta har formuleringen uttryckts med fokus framåt i tiden, mot något som komma skall, trots att den digitaliserade världen i allra högsta grad är ett faktum här och nu.

Och så kom de där dagarna i mars, som en konsekvens av världspandemin. Dagarna då alla verksamma inom skola, inom loppet av några dagar skulle förhålla sig till helt nya förutsättningar. Jag har de senaste dagarna talat med många skolledare och lärare för att fånga upp deras tankar och erfarenheter. De går inte att samla här, det är de alltför många för. Men en sak är säker, att svensk skola på några få dagar visade prov på en helt enorm omställningsförmåga, att man på några få dagar inte bara lyckades skruva på organisation och arbetssätt, utan också hann med att tillägna sig kunskaper och färdigheter som var helt avgörande för att klara av uppdraget. Att man på några få dagar ställde om till en del av det man kan tala om som en skola i en digitaliserad värld. Jag och alla andra som lite från sidan har sett detta hända är mäkta imponerade av den handlingskraft och det ansvarstagande som svensk skola visat upp.

Det kan kanske tyckas förmätet att i ett läge där allt fokus ligger på att få vardagen att fungera, försöka lyfta blicken och blicka framåt. Men jag tror att det är helt nödvändigt. Vi måste redan nu börja fundera över vad i allt det som görs och sker nu, som är värt att ta med sig post-corona. Jag är nämligen övertygad om att det finns ett pre- och ett post corona. 

Jag tror att spelplanen för skola ritas om i detta nu. Det är i alla fall så jag ser det här från avbytarbänken. Anledningen till det är problemformuleringsprivilegiet, ett begrepp från 80-talet, väl värt att damma av. De där dagarna i mars hände nämligen det som många i Skolsverige suktat efter i decennier, att få sätta gaffel och tänder i det som verkligen och på riktigt är angeläget. Inte angeläget för någon annan, utan för mig, för min verksamhet, mina elever. Att ha privilegiet att formulera problemet själv, och äga det själv. Förutsättningarna och behov i min kommun, min skola eller min undervisningsgrupp ligger till grund för mina och mina kollegors val och beslut. Jag har svårt att se att man är beredd att släppa detta, där man fått erfara det.

Jag tror också att vi kommer ge oss tusan på att lära oss av denna märkliga och oroliga vår. Jag tror att vi kommer ställa pre- och post corona mot varandra och fråga oss vad som faktiskt är framgångsrik, effektiv och önskvärd undervisning i en skola i en digitaliserad värld. Vi kommer ge oss tusan på att lära oss varför vissa elever uppskattade och var betjänta av undervisning online, medan vi helt tappade andra. Vi kommer ge oss tusan på att lära oss hur, när och var vi möts för att drifta vår skola och för att utveckla den. Vi kommer ge oss tusan på att ta reda på vilka mekanismer det var som frigjorde all samarbetskapacitet. Och jag tror detta kommer rita om spelplanen för svensk skola. Det är i alla fall min absoluta förhoppning.


// Håkan Ingvarsson, Pedagogisk processledare


Håkan Ingvarsson

Håkan är processledare på Lin Education. Han har 20 års erfarenhet av skola och lärande, både som lärare och rektor. I en föränderlig och komplex skolvärld ställs det krav på samverkan och samarbete. Hur vi på olika sätt organiserar för ett effektivt, hållbart och kvalitativt samarbete är Håkans hjärtefråga. 

Andra artiklar:

Sep 7, 2020

Snabbtest: Digitalisering av nationella proven

Läs mer

Sep 1, 2020

Digitaliseringen av nationella proven, en del av arbetet med nationella digitaliseringsstrategin

Läs mer

Aug 24, 2020

Digitaliseringen av nationella proven, var börjar man?

Läs mer

Aug 10, 2020

Så prioriterar du rätt efter semestern

Läs mer

May 4, 2020

Enström och Gausel snackar Showbie

Läs mer

Apr 24, 2020

Spelplanen för svensk skola ritas om

Läs mer

Apr 20, 2020

Skolan har kommit längre än många företag

Läs mer

Apr 1, 2020

Vilken distans har ni planerat för?

Läs mer

Mar 20, 2020

Att leda möten online

Läs mer

Mar 16, 2020

Exempel på plan för onlineskola

Läs mer
Fyll i din e-post så missar du inte våra nyheter och event!