Tre av fyra skolor följer inte krav på att använda digitala verktyg

Likvärdig skola
Digitalisering i skolan
Rapport kring digitalisering
Skolinspektionen


“Tre av fyra skolor följer inte krav på att använda digitala verktyg”. Så lyder rubriken på Helen Ängmo och Ylva Gunnars debattartikel i DN den 24 oktober. Skolinspektionen har granskat 27 skolors användning av digitala verktyg i ämnena matematik och teknik. Slutsatserna i rapporten ger vid handen att svensk skola har en bit kvar för att nå de mål som uttrycks i skolans styrdokument.

Vi har jobbat med digitaliseringen av svensk skola i 10 år. Vi har nära samarbete med 60 kommuner och fristående verksamheter runt om i Sverige. Vi bekräftar den bild Skolinspektionen ger men känner samtidigt stor ödmjukhet inför den utmaning som detta innebär för skolorna. Svensk skola står inför det sannolikt största förändringstrycket någonsin. Från alla håll - globalt, nationellt och lokalt - kravställs det förändring på skolan. Att hantera detta tryck vilar på alla som jobbar i skolan. Det är ett oerhört komplext och mångfacetterat uppdrag, som inte går att fixa med enkla lösningar.

“Det handlar inte om att digitalisera skolan, det handlar om skola och lärande i en digitaliserad värld.” För oss på Lin Education är denna formulering oerhört viktig. Skolans digitala transformation är inte ett teknikprojekt, det är en utveckling där pedagogiska och didaktiska ställningstaganden och överenskommelser är hävstänger i förändringsarbetet.

Alla ledare måste ta sitt ansvar!

Skolinspektionens rekommendationer går i mångt och mycket i linje med vad vi menar måste till stånd för lyckas med skolans digitalisering. Det krävs ledare som tar ansvar för förändringsarbetet, som leder i främsta rummet, utifrån en tydlig och förankrad pedagogisk idé. Skolinspektionens rapport vittnar om bristande likvärdighet. En förutsättning för att råda bot på detta är att aktivt leda för samsyn och samarbete kring hela förändringsarbetet. Detta arbete kan inte begränsas till den enskilda verksamheten eller enheten, utan måste genomsyra arbetet på huvudmannanivå.

Även om Skolinspektionens granskning trycker på ledarskapet så visar den också på brister i arbetet ute i klassrummet. Det krävs lika delar mod och klokskap hos lärarkåren för att utveckla undervisningen i en riktning där digitaliseringen förstärker lärandet. Modet att våga testa, pröva och utforska, klokskapen att fatta underbyggda beslut när man väl omsätter metoder och modeller i praktik. Det är i detta arbete, tillsammans med kollegor, vi bygger digital kompetens.  

 

Vi hjälper er gärna

Är du lärare, skolledare, huvudman eller kanske politiker med skolan som din arbetsplats eller ansvarsområde så har vi gärna en dialog där vi bollar idéer om hur ni kan gå vidare i dessa frågor. Vi kommer under månadsskiftet november/december att anordna lunchseminarium på våra kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö där vi ger förslag på en karta att använda sig av för att kunna bli framgångsrik i användandet av digitala verktyg i undervisningen. Bor du inte i närheten av dessa städer eller inte har möjlighet att komma så kontakta oss gärna ändå!

Vill du veta mer?
Delta på våra kostnadsfria lunchseminarium:

Malmö, den 29 november, klockan 12.00 - 13.30

Göteborg, den 29 november, klockan 12.00 - 13.30

Stockholm, den 2 december, klockan 12.00 - 13.30


Varma hälsningar
Håkan Ingvarsson, Processledare på Lin
Håkan Ingvarsson

Håkan är processledare på Lin Education. Han har 20 års erfarenhet av skola och lärande, både som lärare och rektor. I en föränderlig och komplex skolvärld ställs det krav på samverkan och samarbete. Hur vi på olika sätt organiserar för ett effektivt, hållbart och kvalitativt samarbete är Håkans hjärtefråga. 

Andra artiklar:

Sep 7, 2020

Snabbtest: Digitalisering av nationella proven

Läs mer

Sep 1, 2020

Digitaliseringen av nationella proven, en del av arbetet med nationella digitaliseringsstrategin

Läs mer

Aug 24, 2020

Digitaliseringen av nationella proven, var börjar man?

Läs mer

Aug 10, 2020

Så prioriterar du rätt efter semestern

Läs mer

May 4, 2020

Enström och Gausel snackar Showbie

Läs mer

Apr 24, 2020

Spelplanen för svensk skola ritas om

Läs mer

Apr 20, 2020

Skolan har kommit längre än många företag

Läs mer

Apr 1, 2020

Vilken distans har ni planerat för?

Läs mer

Mar 20, 2020

Att leda möten online

Läs mer

Mar 16, 2020

Exempel på plan för onlineskola

Läs mer
Fyll i din e-post så missar du inte våra nyheter och event!