Vikten av ett verksamhetsnära förhållningssätt

Digitalisering i skolan
KAM
Likvärdig skola
Skolutveckling


Även om andelen elever som går i friskolor har ökat sedan 90-talet så är skolan i Sverige huvudsakligen kommunalt organiserad. Under läsåret 2018/19 går 75 % av gymnasieeleverna i kommunala skolor. För grundskolan är andelen ännu högre, 84 % (Källa: ekonomifakta.se).

Kommunerna omfattas till skillnad från friskolorna av lagen om offentlig upphandling, LOU. Det innebär att inköp till skolan styrs av ett formellt regelverk som kräver sin kompetens. För den upphandlande myndigheten finns det många fallgropar som bör undvikas. Men tyvärr är överprövningar och långa processer inte ovanliga vilket är frustrerande både för kommunerna, leverantörerna och i slutändan eleverna.

En upphandling av digitala verktyg till skolan berör många intressenter i en kommun, däribland upphandlingsavdelning/inköp, IT och skolförvaltning. Ofta är det en dragkamp mellan IT och verksamhet som avgör vem som får mest inflytande över hur en upphandling utformas. I vilken utsträckning andra parametrar än pris viktas varierar stort från en upphandling till en annan.

Vår erfarenhet är att verksamhetens behov tillgodoses bäst när kommunen gör en skolspecifik upphandling. Som leverantör vet vi vilka lösningar som fungerar bäst där det gäller som mest, dvs i klassrummet. Exakt vilken hårdvara som används är ofta av mindre betydelse för elevernas inlärning. Istället är det ofta utbildningsinsatser i nya arbetssätt för skolledare och pedagoger som betyder mest.

Skolans miljö är väldigt annorlunda jämfört med annan kommunal verksamhet. Till exempel hanterar en högstadieelev sitt digitala verktyg på ett helt annat sätt än en ekonomiassistent på ett kommunalt bostadsbolag. Ett högre slitage ställer i sin tur tuffa krav på snabb service. Utan tillgång till sitt digitala verktyg riskerar eleven att komma efter i undervisningen.

Kommunernas ekonomi försämras tyvärr snabbt och var fjärde kommun förväntas göra ett budgetunderskott i år. Det gör att det är ännu viktigare att använda skattemedlen effektivt och klokt. Det lägst offererade priset är oftast inte det ekonomiskt mest fördelaktiga sett över en produktlivscykel.

Kanske har du som läser det här frågor eller vill veta mer om vad vi tycker är viktigt när man upphandlar digitala verktyg till skolan. I så fall går det bra att kontakta mig och mina kollegor så berättar vi gärna mer.


Ha det så bra till dess!
Jonas MagnussonJonas Magnusson

Jonas är försäljningschef på Lin Education. Han har en magisterexamen i internationellt företagande från Handelshögskolan i Göteborg och har mer än 20 års erfarenhet av marknadsföring och försäljning från en rad olika företag och branscher. Business to Government (B2G) och offentlig upphandling är en nisch som ligger honom varmt om hjärtat.

Andra artiklar:

Jun 26, 2019

Hur ska vi utvecklas om vi alltid tror att vi gör rätt?

Läs mer

Jun 10, 2019

Vikten av ett verksamhetsnära förhållningssätt

Läs mer

Jun 3, 2019

Hur går ett återtag till?

Läs mer

May 22, 2019

Nu ser vi äntligen skogen och inte bara en massa träd

Läs mer

May 13, 2019

Hongkong STEAM education tour in Sweden

Läs mer

Apr 29, 2019

Digitalisering? Hur gör vi det bäst?

Läs mer

Apr 9, 2019

SETT i Stockholm är nu igång!

Läs mer

Apr 4, 2019

Barn gör som vi gör.

Läs mer

Jan 25, 2019

Mind The Gap - Bett 2019

Läs mer

Jan 18, 2019

Tillsammans förflyttar vi skolan framåt!

Läs mer
Fyll i din e-post så missar du inte våra nyheter och event!