Education

Blogg

Vi träffar dagligen politiker, skolledare och pedagoger i syfte att förändra och påverka svensk skolutveckling. I bloggen kan du följa vårt arbete på fältet och träffa människorna bakom företaget.

Senaste:

Sep 9, 2019

Att kommunicera digitalt med sina elever

Jag vet att det finns många lärare som inte håller med mig, som anser att det inte är skolans eller en lärares uppdrag att ta hand om elever utanför skoltid utan att det finns andra instanser i samhället som har det till uppgift. De har givetvis rätt i sak men jag hävdar ändå att tilliten mellan en lärare och en elev kan vara avgörande för en elevs skolgång, för en elevs möjlighet till att faktiskt klara sig genom hela grundskolan. Att finnas där är att göra en skillnad som gör en skillnad för en enskild elev och ibland hela klasser. För mig är det värt att pausa fem minuter från ännu en deltävling i Idol för att skriva “Hej! Är allt bra?”.

Daniel Rössler Gausel

Tidigare artiklar:

Jan 25, 2019

Mind The Gap - Bett 2019

Läs mer

Jan 18, 2019

Tillsammans förflyttar vi skolan framåt!

Läs mer

Jan 4, 2019

Att göra en skillnad...

Läs mer
Har du frågor?
Fyll i din e-post så missar du inte våra nyheter och event!