Education

Blogg

Vi träffar dagligen politiker, skolledare och pedagoger i syfte att förändra och påverka svensk skolutveckling. I bloggen kan du följa vårt arbete på fältet och träffa människorna bakom företaget.

Senaste:

Vilken distans har ni planerat för?

Tempot inom skolans värld just nu, är ungefär som att springa norska intervaller utan paus. Många arbetar febrilt med att behålla samma kvalitet som vid vanlig undervisning. Några strävar till och med efter att höja den. Men…. tänk om det är en marathon vi springer? Då behöver vi förmodligen planera loppet på ett lite annat sätt än nu för att orka hela distansen. Min oro bekräftas av Skolverkets nulägesanalys om skolornas omställning till distansundervisning, som släpptes ut igår den 31 mars 2020. I rapporten lyfts frågan om hur länge skolorna ska orka. Enligt mig är "good enough is good enough" för just denna unika situation. Det finns några enkla saker som skolledare kan göra tillsammans med sin personal för att minska den samvetsstress och prestationsångest som ofta uppstår i en sådan här krissituation. Jag har listat fyra små strategier som kan hjälpa er...

Malin Frykman

Tidigare artiklar:

Oct 2, 2019

Att facilitera en process

Läs mer

Sep 27, 2019

Vad gör vi när vi ses?

Läs mer

Sep 9, 2019

Att kommunicera digitalt med sina elever

Läs mer

Sep 2, 2019

Hur går en utdelning till?

Läs mer

Aug 26, 2019

Hur ser en uppstartsvecka ut för en pedagogisk processledare?

Läs mer

Jun 26, 2019

Hur ska vi utvecklas om vi alltid tror att vi gör rätt?

Läs mer

Jun 10, 2019

Vikten av ett verksamhetsnära förhållningssätt

Läs mer

Jun 3, 2019

Hur går ett återtag till?

Läs mer

May 22, 2019

Nu ser vi äntligen skogen och inte bara en massa träd

Läs mer

May 13, 2019

Hongkong STEAM education tour in Sweden

Läs mer
Har du frågor?
Fyll i din e-post så missar du inte våra nyheter och event!