Kundcase

Härryda förskola

Med hjälp av surfplattor och stödjande pedagogik har Härryda kommun fått sina förskolor att jobba mer effektivt och samstämt mot gemensamma strategiska mål.

En förskola där barnen är kreativa medskapare

Härryda kommun har valt att satsa på digitala verktyg i sina förskolor. Det har gjort barnen till delaktiga producenter där de själva får beskriva sin verklighet, vara medskapare av innehåll och lära av varandra. Förskolorna har lyckats skapa en kreativ vardag för barnen och mervärde för lärprocessen. I filmen nedan kan du ta del av de positiva effekter som de digitala verktygen bidragit med och vilka utmaningar Härryda kommun ställts inför vid implementeringen av digitala verktyg i förskolan.

Att digitala verktyg och pedagogik samspelar har varit en av nyckelfaktorerna i Härryda kommuns digitala framgång. Vi på Lin är experter på att koppla innehåll och digitala verktyg mot pedagogiska insatser. Genom åren har vi hjälpt många kommuner, skolor och förskolor med att ta nästa steg i sin digitala satsning. Vi håller utbildningar för ledare inom förskolan där vi hjälper er med era övergripande strategier. För dig som är förskolepedagog har vi riktade utbildningar med verksamhetsnära pedagogik och kunskap. Allt för att ni snabbt ska komma igång på hemmaplan. Kontakta oss nedan så berättar vi hur!

"För att få med alla pedagoger på tåget är det viktigt att höja kompetensen och kunskapen kring digitala verktyg. "

- Lotta Lundqvist, Förskolechef Härryda kommun

Vill du veta mer?
No items found.
Fyll i din e-post så missar du inte våra nyheter och event!