Kundcase

Kalmarsunds gymnasieförbund

Kalmarsunds gymnasieförbund ligger i framkant när det kommer till deras digitala satsning mot skola. Läs mer om hur deras skolutvecklingsresa sett ut och vilka nyckelfaktorer de lokaliserat i förändringsarbetet.

En kommun i framkant kring digitalisering

Kalmarsunds Gymnasieförbund startade en förstudie 2010 som landade i en upphandling kring digitala verktyg två år senare. Det var startskottet på deras digitala resa och idag kan de utan överdrift anses vara en av de kommuner som ligger i framkant kring digitalisering i skolan.

“För oss var det viktigt att få in lärandet på riktigt. Lins styrka var dess erfarenhet och kompetens kring pedagogisk utbildning och inte bara datorer. Därför kunde de svara upp bra mot de krav vi hade”, berättar Joachim.

‍Joachim Håkansson är förbundschef för Kalmarsunds Gymnasieförbund. Han är en av dem som varit med från start och som varit gasen till den snabba utvecklingen.

Tidig satsning på skolledarna visade sig vara framgångsrikt

Lin vann upphandlingen 2012 och har sedan dess varit en nära samarbetspartner kring deras digitala resa. Nyckeln till framgång var att redan tidigt satsa mycket på att utbilda rektorerna. Satsningen på digitalisering innebar stora förändringar i sättet att jobba och därför var det viktigt att skolledarna skulle kunna stå för den nya agendan. Här hade Lin en viktigt roll att fylla. Lins uppdrag har varit att genomföra den förväntansbild som finns på lärarna och bidra med strategier kopplat mot politiken. Genom åren har Lins processledare arbetat tätt med såväl rektorer som pedagoger och utmanat dem i strategier och sättet att driva verksamheten framåt.

“Det har varit värdefullt att någon utifrån kommer och bidrar med annat perspektiv, säger Joachim. Lin har även haft väldigt individuellt duktiga processledare med rätt kompetens, vilket skapat ett förtroende från vårt håll”, fortsätter Joachim.

Samarbetet har inneburit täta avstämningar mellan Kalmar GF och Lins processledare. De korta svarstiderna och den snabba återkopplingen har varit värdefull för oss, säger Joachim, men även den kontinuerliga omvärldsbevakning som Lin hjälper till med har gjort att vi tillsammans kunnat vara innovativa och legat i framkant.

“I takt med att vi trappat upp vår digitala satsning har även vikten av att kringtjänster som Service, support och utdelning processer fungerar. Vi har satt upp en infrastruktur med Lin som håller”, menar Joachim.

“Det har varit värdefullt att någon utifrån kommer och bidrar med annat perspektiv, säger Joachim. Lin har även haft väldigt individuellt duktiga processledare med rätt kompetens, vilket skapat ett förtroende från vårt håll”

- Joachim Håkansson, Kalmarsunds Gymnasieförbund

Målet har varit en skapa en likvärdig skola

Kalmars mål med den digitala satsningen har varit att skapa en likvärdig skola och att inte bygga digitala klyftor. Därför har det varit viktigt att hålla ihop hela satsningen. Strategin har fungerat bra och under åren har Kalmar gjort sig kända som en kommun som ligger i framkant med sin digitala satsning.

“Vi har genom åren haft studiebesök av andra kommuner som vill ta del av hur vi arbetat med vår digitala satsning från 2012 fram tills idag. Det stärker våra medarbetare då de får visa vad de gjort och kan, vilket är kul”, säger Joachim.

Skolutveckling måste få ta tid

Den digitala satsningen har dock inte alltid flutit på smärtfritt och precis som många andra har de stött på hinder på vägen. I början innebar satsningen stora förändringar i sättet att jobba, vilket var en utmaning i sig. Många pedagoger fick lägga tid på att ändra sitt undervisningsmaterial från analogt till digitalt. Dessutom ändrades hela operativsystemet och alla blev tvungna att lära sig nytt. För att överbrygga kunskapsglappet som förändringen innebar, var det viktigt för Joachim att inte överge lärarna. Därför lades mycket resurser på att stötta dem med rätt kompetensutveckling kopplade mot de nya verktygen.

“Skolutveckling tar mellan 5-7 år så man måste vara beredd att ge det tid. Vid förändring är det alltid svårt att få med alla på banan. Lärarna måste anta utmaningen. Idag har vi som krav på våra anställda att de ska ligga i framkant när de gäller digital utveckling. Så profilerar vi oss och så rekryterar vi. Inte bara ställa krav på arbetsgivaren utan även ställa individuella krav”, säger Joachim.

Tekniken måste stödjas av pedagogiken

En av Kalmars utgångspunkter sedan dag ett har varit att tekniken måste stödjas av pedagogiken. Längst med resans gång har de lärt sig att man inte får inte bli mätt på det man gör utan hela tiden fortsätta att utvecklas och skapa utmaningar. Samtidigt är det viktigt att fråga sig; Gör vi skillnad och vet vi att det vi gör är bra? Finns det en genomtänkt röd tråd i det vi gör? Lin hjälpte till att ta fram den digitala agendan och den följer de än idag för att få med alla på banan.

“Utan samarbetet med Lin skulle vi inte ha tänkt färdigt. Utan ledarna och en samsyn hade det aldrig fungerat. Vi har satsat på skolledarna för att få med de andra på banan. Som ledare måste du brinna för digitaliseringen. Svårt att leda om du inte själv kan eller vill varar ett föredöme”, avslutar Joachim.

Vill du veta mer?
Fyll i din e-post så missar du inte våra nyheter och event!