Kundcase

Nytorpsskolan

Målet för Nytorpsskolan har varit att få med alla pedagoger på utvecklingståget. Fokus har därför varit att alla ska ha en likvärdig digital kompetens för att tillsammans vara med och förändra.

En likvärdig digital kompetens är nödvändig

Målet för Nytorpsskolan har varit att få med alla pedagoger på utvecklingståget. Fokus har därför varit att alla ska ha en likvärdig digital kompetens för att tillsammans vara med och förändra.

En gång i månaden har en processledare från Lin varit på plats och utbildat Nytorpsskolans samtalsledare samt försett dem med material till sina grupper. Syftet är att få till ett kollegialt lärande som bygger på att de tillsammans studerar vad som händer i klassrummet och försöker förändra och förbättra det hela tiden.

Nytorpsskolan arbetar mot en treårs plan. Strategin är att jobba hand i hand med processarbetet och digitaliseringen. De har även implementerat Loops som digitalt läromedel.

"Det som jag lockas av hos Lin, är att jag kan få alla delarna. Jag kan få tekniken, det digitala men också de mjuka värdena som tex formativ förhållningssätt och bedömning", säger Elsemarie, rektor på skolan.

Se filmen nedan där Elsemarie själv berättar hur hon ser på utvecklingsarbetet på skolan och samarbetet med oss.

"Att arbeta digitalt i skolan är för mig en demokratifråga. Det är viktigt att alla i samhället får ta del av de här kunskaperna. Annars kommer vi att få en digital underklass. "

- Elsemarie Hallqvist, Rektor på Nytorpsskolan

Vill du veta mer?
Fyll i din e-post så missar du inte våra nyheter och event!