Kundcase

Sjölunda skola

Tankar och idéer förverkligades genom en tydlig vision, ett kraftfullt teamwork och riktade utbildningsinsatser av pedagoger och ledare. Med mottot att alltid sätta barnens bästa i fokus har Sjölunda skola blivit en inspirerande skola med starkt fokus på skolutveckling och innovativt lärande. Foto: Kinnarps

Tankar och idéer blev till verklighet

År 2012 införde Lidköpings kommun en allt mer digitaliserad miljö för alla elever, verksamma pedagoger och ledare. Initialt gjordes interna satsningar på att utbilda ledare och pedagoger. Som extern hjälp för att kunna omsätta kunskapen i praktiken kom Lin in i bilden.

2017 stod nybyggda Sjölunda skola på plats och tillsammans med Lins pedagogiska processledare påbörjades, en resa där tankar och idéer blev till verklighet. Tillsammans arbetade vi fram strategier som senare låg till grunden för en framgångsrik digitaliserad verksamhet med barnen i fokus. Under hela framtagandet av den nya skolan fanns digitaliseringen som en utgångspunkt i verksamhetsidén om det innehåll som skulle formas i den nya skolan.

Elisabet Ingemarsson är rektor på Sjölunda skola. Hon har varit en av drivkrafterna bakom deras kraftfulla skolutveckling. Alltid med barnens bästa i fokus.

Skolutveckling driver man tillsammans

Sjölunda skolan ser skolutveckling som ett stort demokratiprojekt. Att man måste förstå och kollaborera mycket med sig själv och andra för att få en vision till verklighet. För att lyckas med detta utsågs två processledare från verksamheten att vara ambassadörer och driva utvecklingen framåt.

Tillsammans med processledare på Lin  jobbade de fram utvecklingsprojekt med målet att skapa de bästa förutsättningarna för barnen.

“Med tanke på att jag inte var ensam i processen, så kunde jag ta hjälp av de som var med mig i utbildningen för att sedan driva utvecklingen vidare. Det här är inget ensamarbete. Skolutveckling driver man tillsammans”, menar Elisabet.

“Lins pedagogiska processledare har gett mig viktigt stöd i min rektorsroll och i hur jag i mitt ledarskap ska kunna skapa en tydlig och gemensam målinriktning tillsammans med lärarna. De har hjälpt mig att få mina tankar och idéer om en digitaliserad skola att bli till verklighet”.”

- Elisabet Ingemarsson, rektor Sjölunda skola

En tydlig vision krävs

Något som är avgörande för att lyckas med en digital implementering är att man skapar en gemensam vision och verksamhetsidé. För Sjölunda skolan har barnen alltid varit i fokus och det är för deras framtid de jobbar. Verksamhetsidén har sedan dag ett varit att ta ansvar för att utbilda barnen i digitalisering och att lära dem skapa, förstå och dela kritiskt. Detta för att minska digitala klyftor och göra dem väl förberedda inför framtiden samt hantera den värld som de växer upp i nu.

“Det är jätteviktigt att ha en gemensam vision/verksamhetsidé för att sedan tillsammans försöka svara på hur vi tar oss dit. Man måste också kunna skapa ett klimat där alla tar ett gemensamt ansvar och samtidigt vågar ställa frågor och be om hjälp”, säger Elisabet.

Inspiration utifrån

En del av en skolledares ansvar är att driva skolutvecklingen framåt. För att få inspiration såg Sjölunda skolan värdet i att använda Lin. Med Lins övergripande perspektiv och omvärldsbevakning fick de inspiration som skulle vara svår att få på egen hand.

“Fördelarna med att jobba med Lins processledare har varit att de har omfattande kunskap och är duktiga på att hitta mig på mitt plan som rektor, säger Elisabet. De har också hjälpt mig att hitta inspiration från andra svenska skolor och hur man hittar nya nätverk och partners”, säger Elisabet.

Utvecklingen får aldrig ta paus

Som ledare är man viktig, speciellt i ett förändringsarbete. Man måste vara en förebild för sina lärare och kunna skapa en gemensam riktning. Lin har hjälpt Sjölunda skolan med att bredda sitt perspektiv och genom detta fått en djupare digital syn.

Skolutveckling måste hela tiden utmanas och omprövas. Sjölunda skolan är måna om att fortsätta att ligga i framkant. Ett av målen är att barnen på skolan ska kunna fördjupa och dokumentera sin kunskap på ett lättare och effektivare sätt.


Med hjälp av digitaliseringen möjliggörs även andra sätt att ta in kunskap, som tex genom film, bildproduktion, musik, animering. Något som visat sig vara positivt för eleverna och fler har möjlighet att lära utifrån sina unika förutsättningar. Det är ju då digitaliseringen används som den ska, dvs till att stödja pedagogiken och förändra undervisningsdesignen.

Vill du veta mer?
Fyll i din e-post så missar du inte våra nyheter och event!