Kundcase

Skövde kommun

Skövde kommun valde att satsa på digitalisering i skolan redan för 8 år sedan. Målet var och är att skapa rätt förutsättningar för eleverna inför arbetslivet och att skapa en effektivare undervisning.

Med elevens behov i fokus

Skövde kommun ville ge sina elever bättre förutsättningar att arbeta digitalt med etablerade verktyg och metoder. Samtidigt var viktigt att skapa rätt grunder för eleverna inför vidare studier och arbetslivet. Därför gjordes det 2011 en satsning på att ta in 1-1 datorer i kommunen samt att implementera hela Microsofts ekosystem som stöd i undervisningen.

Skövde kommun har sett flera positiva effekter av att arbeta mer digitalt i skolan. Det har gett möjlighet till en helt annan typ av undervisning. För att underlätta användandet av digitala lärresurser i undervisningen ytterligare, kommer de framöver att arbeta med SSO i lärplattformen.

“Digitaliseringen innebär en trygghet och rättssäkerhet att vi arbetar och dokumenterar likvärdigt. Digitaliseringen underlättar också att arbeta med statistik, resultat och analys”, menar Sara.

Sara von Seth
arbetar som IT-strateg på Skövde kommun. Hon har varit en av drivkrafterna bakom kommunens digitala satsning.

Skapa likvärdiga förutsättningar

Att digitalisera innebär till mångt och mycket om att förändra arbetssätt och metoder. Att driva förändring är en utmaning eftersom inte alla vill förändra och förändras. Skövdes har satsat på att få med alla att arbeta mot gemensamma mål.

Vikten av att ha engagerade skolledare och politiker som tar ansvar för att skapa likvärdiga förutsättningar för elever och personal har också varit en förutsättning för att lyckas.

Microsofts ekosystem har ett utvecklat användarstöd

Inledningsvis i 1-1 satsningen erbjöds lärarna inspirationsföreläsningar några gånger om året i hur man kan använda digitala verktyg och system. Idag eftersträvar de mer kollegialt lärande och kontinuerligt utbyte enligt ”sharing is caring”.

Rent tekniskt tittar de på hur kommunen kan integrera olika system och på så sätt effektivisera processerna.

Idag är eleverna själva administratörer på sina datorer och filer lagrats lokalt. Därför har lagring i molnet genom Onedrive varit en viktig del, likaså de klassiska Office-programmen Word, Excel och PowerPoint. 

De har även sett Teams som en fantastisk möjlighet för samarbete och kommer att fördjupa sig mer i arbetssättet framöver.

“Fördelarna med att jobba med Office 365 som sitt digitala ekosystem är att hänga med i den digitala utvecklingen, samt tryggheten i att använda ett etablerat system som är tillgängligt var du än befinner dig och som har ett väl utvecklat användarstöd”,

- Sara Seth, IT-strateg Skövde kommun

Effekter som märks i undervisningen

Effekterna av att använda digitala verktyg märks i klassrummet. En bättre och mer tillgänglig lärmiljö har skapats då de digitala verktygen möjliggör en mer varierad och individualiserad undervisning.

För att verktygen ska ge önska effekt och inte riskera att distrahera eleverna från undervisningen, är lärarnas pedagogiska ledarskap mycket viktigt.

För att lyckas krävs pedagogisk processledning av lärarna och ledarna så att de förstår hur de digitala verktygen ska användas kopplat mot de pedagogiska målen.

Lin har varit med genom hela kedjan, från att utbilda eleverna i vad det innebär att ta hand om ett digitalt verktyg till att ge support och användarstöd på skolan. 

“Lin har arbetat med detta i så många år. Det har gett dem en god förståelse för kundens behov”. Vi har fått stöd genom hela processen, från utdelning till återtag. Det har varit värdefullt för oss, avslutar Sara.

Vill du veta mer?
Fyll i din e-post så missar du inte våra nyheter och event!