Event
Event
Swift Playgrounds

Lär ut programmering i grundskolan med iPad och Swift Playgrounds

Event
Swift Playgrounds

Lär ut programmering i grundskolan med iPad och Swift Playgrounds

Kommande tillfällen
Inga kommande tillfällen

Anmälan för tillfället avstängd

Återkom gärna vid ett senare tillfälle

Boka här

Boka din plats idag!

Pris ???
kaösdöalksd
asjdlkd

Boka din plats idag!

Pris ???
kaösdöalksd
asjdlkd

Programmering i grundskolan med iPad och Swift Playgrounds

Med den reviderade läroplanen och de nya styrdokumenten så skrivs programmering främst in under ämnena matematik och teknik (även om inget hindrar en från att använda sig av programmering i andra ämnen också!). I matematiken handlar det mycket om det datalogiska tänkandet medan det i tekniken handlar om att styra olika enheter med programmering.

En utmaning för lärare kommer till en början vara att skapa uppgifter och lektionskoncept med en progression som passar till de olika stadierna och de olika årskurserna. Grovt kan man säga att Skolverket tänker sig att man börjar med blockprogrammering i de yngre åldrarna för att senare gå in på textprogrammering. 

Apple har tagit fram appen Swift Playgrounds för att få elever att lära sig programmera på iPad. En stor vinst med Swift Playgrounds är att man genom block lär sig textprogrammering. De olika blocken består av textrader så man "luras" in i textprogrammeringens värld.

Nu erbjuder Lin Education - i samarbete med Apple - en halvdags workshop i Swift Playgrounds. Du får:

Har du frågor?
Anmälan