Event
Träffa oss på Nordiska Skolledarkongressen

Träffa oss på Nordiska Skolledarkongressen den 17-18 mars på Svenskamässan. Nordens ledande mötesplats för skolledare. 

Event
Träffa oss på Nordiska Skolledarkongressen

Träffa oss på Nordiska Skolledarkongressen den 17-18 mars på Svenskamässan. Nordens ledande mötesplats för skolledare. 

Kommande tillfällen
Inga kommande tillfällen

Anmälan för tillfället avstängd

Återkom gärna vid ett senare tillfälle

Kostnadsfritt
Boka här

Anmäl dig till vårt frukostseminarium: Skolledare i en digitaliserad värld - Att leda lärande!

Kostnadsfritt
Anmälan

Anmäl dig till vårt frukostseminarium: Skolledare i en digitaliserad värld - Att leda lärande!

Kostnadsfritt
Boka här

Träffa oss på Nordiska Skolledarkongressen

Den 17-18 mars 2020, så kan du lyssna på och träffa oss på nordens ledande mötesplats för skolledare. Vi kommer både vara med i programmet och finnas i vår monter H:420. Hoppas att vi ses där!

Frukostseminarium: Skolledare i en digitaliserad värld - Att leda lärande!

Plats: J1, klockan 08.30
Digitalisering av skolan handlar inte om teknik. Det handlar om våra barn och ungdomars rätt till en likvärdig utbildning och ett gott liv. I det arbetet har du som skolledaren en nyckelroll. Men vad är det du behöver göra för att lyckas med din verksamhets digitalisering utifrån de reviderade styrdokumentens krav och digitaliseringen av nationella proven? Hur leder och organiserar man det digitala förändringsarbetet så att det får en effekt på  alla våra elevers lärande? Vad innebär det att leda lärande i en digitaliserad värld? Detta är några av de frågor som vi utforskar under detta seminarium. Under passet kommer du att få lyssna på Malin Frykman och ta del av flera konkreta och praktiska exempel på hur du kan göra för att  strategiskt leda din verksamhets digitalisering.


Malin Frykman har bred erfarenhet av digitalisering inom skolan, bland annat som lärare, rektor och som skolutvecklare med fokus på digitalisering. Hon är också skrivit böckerna Skolledare i en digitaliserad värld och Formativt ledarskap i en digitaliserad värld. Malin arbetar som pedagogisk processledare på Lin Education.


Hur vet vi hur det går?

Onsdag 18:e mars, klockan 09.30 - 10:15

Svensk skola är en av de mest digitaliserade i världen och förändringstrycket på skolan är stort. Även förväntningarna om en skola i takt med sin samtid och framtid är höga. Det ställer höga krav på verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. Många skolor kämpar idag med att organisera sin skolutveckling på ett sätt som är forskningsbaserat, effektivt, praktiknära och som  verkligen leder till bättre lärande för eleverna. Men hur kan vi veta hur utvecklingsarbetet går? Hur kan vi använda delar av den data som genereras på skolor som stöd i arbetet med att förbättra elevernas lärande? Under detta seminarium kommer du att få lyssna på både Maria Abrahamsson och Malin Frykman, som går  igenom en konkret modell för datastödd skolutveckling och kopplar den till praktiska exempel på hur datastödd skolutveckling kan användas som redskap i det systematiska kvalitetsarbetet.

Maria Abrahamsson, processledningschef på Lin Education och berättar hur skolledare strategiskt kan hantera och agera på den data skolan genererar.

Har du frågor?
No items found.
Fyll i din e-post så missar du inte våra nyheter och event!