Om oss

Hållbarhet

Vi har alla ett ansvar för vår miljö och gemensamma framtid. Därför har Lin ett hållbarhetstänk i allt vi gör och producerar. Nedan kan du läsa mer om hur vi jobbar. Tillsammans gör vi skillnad!

Mot en bättre framtid!

Vi satsar på miljövänliga kontor. Återvinning av kontorsmaterial och inköp av ekologiska produkter är en självklarhet i den strategin. Målet är att 95 procent av våra inköp av förbruknings- och kontorsvaror ska vara miljövänliga alternativ.

Vi träffar dagligen ledare, pedagoger och elever från svensk skola. Därför har vi ett ansvar att informera och sprida kunskap kring miljöfrågor. Vi ökar medvetenheten kring miljön bl.a genom våra kom-igång-utbildningar.

Miljöpolicy

Vi är aktören som aktivt försöker göra en bestående skillnad i synen på lärande och skapa nya, bättre förutsättningar för bland annat elever och pedagoger. Detta gör vi till exempel genom att digitalisera, utveckla och utmana såväl elever som pedagoger, rektorer, skolchefer och politiker. Här har vi med vårt starka fäste på den svenska skolmarknaden en stor arena och möjlighet till att skapa förändring och förankra nya idéer hos hela vår unga generation. Detta vill vi nyttja så vi kan göra en bestående skillnad för vårt samhälle i även i hållbarhetsfrågor.

Kvalité i fokus

Det är en demokratisk rättighet att gå ur skolan med förståelse för vårt digitala samhälle och lära sig att hantera digitala verktyg och innehåll på ett utvecklande, praktiskt, socialt, etiskt och säkert sätt. Skolans styrdokument säger att skolan skall utbilda demokratiska världsmedborgare, vi håller med!

Kvalitetspolicy

"En skillnad som gör en skillnad"

Den bärande idén för vårt kvalitetsarbete är att bolaget ska rankas som ledande bland Sveriges återförsäljare. Vi strävar ständigt högre, snabbare, längre framåt i ett kundfokus som bygger på alla deltagares engagemang och fokus samt en processkultur.

Har du frågor?
No items found.
Fyll i din e-post så missar du inte våra nyheter och event!