Detailed event description
Hur förberedd är du för GDPR?
Scott Melnyk 🇸🇪🇨🇦
When:
Thursday
08
:
30
-
09
:
50
Where:
Arora 6
Limit:
80

Seminariet riktar sig till dig leder verksamheten, som arbetar med personuppgiftsfrågor i verksamheten eller har en central roll och som ansvarar för denna typ av frågor.

Det har inte gått någon förbi att personuppgiftslagen ersätts med den nya dataskyddsförordningen i maj 2018, där helt nya krav kommer ställas på verksamheten. Vi har hjälpt flera huvudmän att hantera personuppgifter på ett för verksamheten praktiskt väl fungerande sätt. Givetvis ska PuL och snart även GDPR efterlevas och vår arbete syftar till att göra det på effektivast möjliga sätt. Med oss har vi Scott Melnyk, Internationella Engelska Skolan. Scott har en mångårig erfarenhet av arbete kring PuL och nu också GDPR.

Scott kommer under seminariet att ge sin bild av hur verksamheten kan ta sig an arbetet med GDPR och vad man behöver tänka på och förbereda sig för inför den kommande dataskyddsförordningen. Under seminariet ges ni också möjlighet att utbyta erfarenheter mellan varandra.

Questions?