Detailed event description
Lærerens rolle i det moderne klasserom
Erlend Kobro 🇳🇴
When:
Thursday
15
:
30
-
16
:
20
Where:
Arora 6
Limit:
100

Hvilke assosiasjoner skaper ordet klasserom? For de fleste vil bildet som dukker opp være ganske likt. En gruppe elever på omtrent samme alder sitter vendt i nogenlunde samme retning mot en lærer eller foreleser.

Kunnskapen skal overføres fra lærer til elev, via tekst, oppgaver og undervisning. Kan den digitale utviklingen rokke ved dette bildet, og ikke minst, bør den rokke ved det? Noe som det? Du får høre av deg hvis du tenker noe bør endres eller klargjøres!

Questions?