Detailed event description
Ledarskap och kommunikation i en digital kontext
Håkan Ingvarsson 🇸🇪
When:
Thursday
17
:
00
-
17
:
50
Where:
Arora 14
Limit:
80

I det här passet utforskar vi ledarskap och kommunikation. Samtidigt som förutsättningarna aldrig varit så goda, är det svårare än någonsin tidigare. Ledarens förmåga att kommunicera är idag helt avgörande för att nå framgång.

Under en knapp timmes tid blickar vi bakåt mot 2500 år gamla retoriska teorier och ser vad de har att lära mig som ledare i en digital kontext. Vad krävs av mig i ledarskap, rektorskap eller lärarskap för att nå tillit till de jag kommunicerar med? Hur kan jag använda digitaliseringen som stöd i mitt kommunikativa ledarskap?

Questions?