Detailed event description
Vad gör unga på nätet?
Elza Dunkels 🇸🇪
When:
Thursday
16
:
00
-
17
:
20
Where:
Arora 17
Limit:
100

I januari 2018 kommer tredje uppdaterade upplagan av "Vad gör unga på nätet?" som gavs ut första gången 2009. Mycket har förändrats sedan dess medan andra problem kvarstår. Elza Dunkels visar hur viktigt det är att kunskaperna om unga och nätet sätts in i ett sammanhang. Om vi vill förstå räcker det inte med att iaktta på avstånd. Vi måste våga ställa frågor - i klassrummet såväl som vid middagsbordet. Den bästa informationen om ungas nätanvändning får vi inte från kvällstidningarnas löpsedlar. Den får vi från ungdomarna själva.

I föreläsningen resonerar hon kring möjliga risker och hur vi bäst hanterar dem. Hon ger också tips och råd kring hur vi kan överbrygga kunskapsavståndet mellan generationerna, inte minst vad gäller digital kompetens.

Andra ämnen som berörs är barnsyn, mediepaniker, näthat och nätkärlek. Föreläsningen ifrågasätter våra föreställningar om nätet och de vanligaste fördomarna pekas ut. Samtidigt ger den redskap till ett rimligare förhållningssätt till ungas nätanvändning.

Questions?