Tjänster

Pedagogik som förenar

I ett ständigt föränderligt landskap av tekniska verktyg har pedagogiken aldrig varit viktigare. Pedagogiken är länken som binder verktyg och innehåll samman och skapar meningsfulla, utvecklande och intressanta lärprocesser.

Pedagogiken måste vara i fokus

Det är inte är tekniken som utvecklar pedagogiken, utan tvärtom. Därför har pedagogens roll aldrig varit viktigare. Det är ju pedagogen som ser till att de digitala verktygen samverkar med läroplansuppdraget och skolans kunskapssyn. Även ledarskapet är avgörande i utvecklingen av den digitala kompetensen och ofta behöver skolledaren stöd i sitt arbete då frågan om digitalisering faktiskt är en organisations- och skolutvecklingsfråga.

Som skolledare eller pedagog är det ofta lärorikt att få ett externt perspektiv på verksamheten. Att tillsammans med oss se över vad som fungerar bra och vad som skulle kunna utvecklas och effektiviseras för att skapa ett meningsfullt lärande. Vi är med er genom hela processen och ser till att den strategi som satts också efterlevs och förverkligas i klassrummet. Vi hjälper er med de pedagogiska insatser ni behöver för att komma vidare med er skolutveckling och er digitala resa. Oavsett om ni är i startgroparna eller om ni kommit långt med att utveckla er pedagogiska verksamhet, kan vi hjälpa er med stöd, utbildning, omvärldsbevakning eller strategisk planering.

Kontakta oss gärna så pratar vi mer om hur vi kan arbeta tillsammans för att göra skillnad!

"Det har varit värdefullt att någon utifrån kommer och bidrar med annat perspektiv. Lin har haft väldigt individuellt duktiga processledare med rätt kompetens, vilket skapat ett förtroende från vårt håll"

- Jochim Håkansson, Kalmarsunds Gymnasieförbund

"För att få med alla pedagoger på tåget är det viktigt att höja kompetensen och kunskapen kring digitala verktyg. "

- Lotta Lundqvist, Förskolechef Härryda kommun

Era förutsättningar styr processen

För oss är processledning nyckeln i samarbetet med våra kunder. Det är med utgångspunkt i den djupa förståelsen för pedagogik och skolans unika förutsättningar som vi hjälper er att förflytta lärandet och verksamheten framåt. Vi jobbar alltid utifrån varje unik kommun, skola, ledningsgrupp, arbetslag, koncern eller annan konstellations förutsättningar och mål. Därför presenterar vi inte ett förbestämt koncept för utveckling eller en modell som alla kan följa.

Istället jobbar vi med ett systemteoretiskt perspektiv på organisation och utveckling och med skolans förutsättningar för ögonen. Vi gillar även att sätta skolan i ett större sammanhang såsom samhället i stort, ledarskap som generell förutsättning, eller helt enkelt ha kontrasterade speglingar som en del i en utvecklingsprocess.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Lärande utvecklar verksamheten

Utbildning är en färskvara och måste ständigt förnyas i takt med att samhället och förutsättningarna för undervisningen utvecklas. Därför är det viktigt att aldrig stanna upp och nöja sig, utan ständigt jobba med utbildning över tid och med hjälp av en sammanhängande rad insatser som har ett gemensamt mål och syfte.

Vi genomför varje år skräddarsydda utbildningsprocesser, riktade och anpassade efter er verksamhet. Vi har även ett flertal öppna tillfällen som riktar sig mer brett och med olika temafokus. Genom vår breda och djupa erfarenhet av olika typer av utbildningskoncept kan vi oavsett kunskapsmål, hitta inspiration och kompetens för just ert utbildningskoncept.

Utbildningar som vi kan hjälpa er med:

Att leda genom förändring

För att er skolutveckling ska vara möjlig krävs rätt strategi och ledarskap. Det är ofta en utmaning att få med alla i organisationen på förändringar. Därför har vi tagit fram utbildningar med fokus på att hjälpa dig som är skolledare. Hur ska du stötta din personal, var ska du börja och hur ska du leda och följa upp förändringsprocesser? Vi är din stöttepelare så att du kan fokusera hundra procent på att leda verksamheten framåt.

Ett stöd för informella ledare

Har du en ledande position men inget personalansvar? Som t.ex förstelärare är du ofta en informell ledare med uppgiften att driva igenom en specifik utvecklingsfråga eller process. Vi hjälper dig att skapa en samlad bild av uppdraget, ansvaret och genomförandet. Dessutom ökar vi förståelsen för det informella ledarskapets förutsättningar och hur man genom detta leder och framgångsrikt driver processer.

Lyft undersvisningen i klassrummet

När digitala verktyg införs i undervisningen ställs krav på en ny typ av didaktik. Beroende på vilken inriktning du har som pedagog, finns olika typer av behov och utmaningar. Vi hjälper er med utbildning i bl.a programmering, BFL, spelifierat lärande eller kreativa appar och molntjänster såsom G-Suite och O365. Vi utgår från där du är och vilka behov verksamheten har. Tillsammans tar vi fram klassnära kunskap så att du kan komma igång direkt på hemmaplan.

Förskolan i fokus

Som förskolechef är det viktigt att du har en tydlig strategi för hur den digitala implementeringen och utvecklingen ska ske. Annars är det svårt att få med alla på banan. Som förskolepedagog är det nödvändigt att kunna koppla de digitala enheterna till den pedagogiska verksamheten och målen. Oavsett fokus, har vi utbildning för dig. 

Vill du veta mer?
Fyll i din e-post så missar du inte våra nyheter och event!