Tjänster

Vi tar hand om era gamla enheter

Vi vill göra skillnad för svensk skola, men inte på bekostnad av naturen. Därför är det viktigt att använda enheter kan fortsätta att leva i andra sammanhang. Vi har en egen recycling-avdelning som jobbar med just detta.

Vi har ett helhetstänk kring produktens livscykel

Genom vår Recycle-avdelning hanteras all eftermarknad av digitala verktyg. Varje år hanterar vi cirka 40 000 verktyg som vi hjälper våra kunder ta hand om när verktygen nått sitt slut på skolorna.

Därefter ser vi till att verktygen hittar nya användningsområden eller tas om hand på rätt sätt ur ett miljöperspektiv. Vår ambition är att bidra till en hållbar konsumtion och en god utbildning för alla.

Vi tar hand om era gamla enheter

För de kunder som har verktyg kopplat till leasingavtal har vi tydliga processer och rutiner som hanteras löpande under året. Återtag-, utköps- och returprocess hanteras helt av oss i samråd med er som kund. Processen som helhet har förädlats sedan start och används totalt på ett 100-tal olika skolor årligen. Utöver verktyg på leasingavtal vill vi även hitta en ny användning för verktyg som finansierats kontant.

Tillsammans inventerar och värderar vi era kontantköpta verktyg. Efter det kan vi erbjuda olika typer av mervärdeslösningar. Det kan t.ex. vara att vi köper tillbaka verktyg eller att vi ger er utbildning och teknisk konsultation i utbyte mot begagnade verktyg. Allt för att du som kund ska kunna få ut så mycket värde som möjligt ur era verktyg, även i slutet på livscykeln.

Mervärdes-lösningar:

1. Återköp → Kontant

Vi erbjuder inventering av era verktyg och köper loss dessa från er.

2. Återköp → Utbildning

Vi erbjuder inventering av era verktyg och ett byte mot utbildning som utförs av våra pedagogiska processledare.

3. Återköp → Teknisk konsultation

Vi erbjuder inventering av era verktyg och ett byte mot teknisk konsultation som utförs av vårt Tech Solutions team.

Vi vill bidra till en hållbar konsumtion!

Vi vill ta vårt ansvar ur ett hållbarhetsperspektiv och vara en del av era digitala verktygs livscykel oavsett finansieringslösning. Med fokus ur FN:s globala mål att skapa en god utbildning för alla samt en hållbarare konsumtion tar vi ett helhetsgrepp tillsammans med våra kunder och samarbetspartners.

Under åren har vi byggt upp processer och rutiner tillsammans med våra samarbetspartner. Allt i ett led att få så bra kvalité och mervärden som möjligt för våra kunder.

Vi samarbetar med Replace Group som är en av de största aktörerna kring hantering av begagnade verktyg och kringutrustning. Replace Group hanterar återvinning samt vidareförsäljning på ett miljöriktigt och effektivt sätt. Där processerna satts upp noga för att allt ska gå rätt till från hantering av komponenter till av fullt fungerade begagnade datorer.

Vi har även ett brett nätverk med andra aktörer inom hållbar IT.

Har du frågor?
Fyll i din e-post så missar du inte våra nyheter och event!