Utdelning

Utdelnings- och införandestöd

Vid leverans av nya enheter har ni möjlighet att beställa utdelningsstöd från oss på Lin. En organiserad utdelning planeras och leds sedan av vår personal på plats efter era önskemål.

Allmän information om utdelningsprocessen

I samband med beställning av era nya it-verktyg har ni även möjlighet att beställa utdelningsstöd samt införandestöd från oss på Lin Education. Vi planerar och organiserar ert stöd utifrån era önskemål och krav.  Utdelningsstöd samt införandestöd riktar sig främst till elever men kan även planeras utifrån pedagoger.

Utdelningsstöd

Vid utdelning delar vi ut verktygen till individerna i er aktuella grupp och säkerställer att verktygen blir registrerade på rätt användare i Lina.

För att minimera risken för eventuella skador och olyckor informerar vi målgruppen kort om försäkringsvillkor samt tillhandahåller en enkel instruktion om hur eleven hanterar sitt digitala verktyg på bästa sätt.

Införandestöd

Eleverna har vid detta skede sina nya verktyg framför sig. Gruppen packar upp och startar upp sina respektive verktyg för att sedan ledas genom den planerade installationsprocessen. Följande steg är tillhör standard-genomförandet; 

  • Uppkoppling till Wi-Fi.
  • Inlogg på grundläggande samt relevanta användarkonton.
  • Inlogg med Apple-ID.
  • Kort genomgång av grunderna i operativsystemet.

Observera att ni som skola ansvarar för inloggningsuppgifter. Det är även viktigt att ert nätverk klarar av den aktuella belastning som kommer att uppstå när samtliga elever kopplar upp mot ert nätverk.

Har du frågor?